• Pe_heo92
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 4 năm

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 06/13/2015


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
27
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
California
Thành phố (tĩnh):
Hayward
Số vùng:
45
Câu mỡ đầu:
Friend
Nội Dung:
I have a baby boy, he's two yrs old, and I still live wth his dad, but we don't have good relationship , I hop I can find someone nice , friendly , truthfull , good nam in here, ( friend , chat 4 fun, ,.....) and you want know more about me, contract me, and find out...
Ngoại ngữ:
Tieng Vietnam, Tieng Anh
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 1512
  • Chặn thành viên