• Nt2n
  • Online now!
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 2 hours ago

Member's profile


Friends (9)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
23
Country:
Norway
City:
An Gan city
Headline:
Xin chao
About:
1. TÔI KHÔNG TIẾP CHUYỆN VỚI NHỮNG AI ĐANG CÓ GIA ĐÌNH
2. KHUYẾN KHÍCH NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN TÌM HIỂU TÔI
3.ĐỪNG TÌM HIỂU TÔI ĐỂ NÓI CHUYỆN VỀ SEX
4. ĐẶC BIỆT THÍCH NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH CÓ MONG MUỐN VÀ NGHIÊM TÚC TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ, NGƯỜI CÓ Ý ĐỊNH TIẾN ĐẾN HÔN NHÂN
Liên lạc qua mail của tôi funn82089@gmail.com. Sẽ gửi ảnh cho bạn (nếu cần)
5. LIÊN LẠC TRỰC TIẾP VỚI TÔI QUA HANGOUTS địa chỉ funn82089@gmail.com.
Love ???????????????? moaoo!!
.......
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Dark Brown
Ethnicity:
Other
Body:
Please tell
Height:
1m75(5' 9)"
Lifestyle
Smoke:
Socially
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
Somewhat shy
TV:
Sports Nut
Home and Family
Marital:
Single / Never married
Have Kids:
No
Want Kids:
Yes
Professional Life
Education:
Post-Graduate
Career:
Work at home
Occupation:
Other
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
Sense of Humor:
Clever / Quick Witted
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 156
  • Block member