Nhung_Virgo051009 - United States: Tìm người yêu

  • Lần cuối vào đây năm ngoái
Giới tính:
Con gai
Nơi cư ngụ:
Arlington, United States
Mục tiêu:
Tìm người yêu
Đôi mắt:
Màu đen
Màu tóc:
Màu đen
Hút thuốc:
Không
Uống rượu:
Không
Trình độ văn hóa:
Cữ nhân
Tình trạng việc làm:
Làm suốt ngày
Nghề nghiệp:
Ngân hàng / Dịch vụ tài chính / Bất động sản
Sở thích:
Nghệ thuật, Đi ăn họp bạn, Ciné, Xem thể thao
Câu mở đầu:
Frendly
Người cần tìm:

Life is not about waiting for the storm to pass, It's about learning to dance in the rain.
Learn from yesterday
Live for today
Hope for tomorrow
Every love story is beautiful, but our is my favorite.
Friendship is a strong and habitual inclination in two person to promote the goods and happiness of one anotherr.

Tìm bạn bốn phương ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)
💖Tìm bạn bốn phương ở Việtnam: TP Hồ Chí Minh, TP Saigon, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương
💖Tìm bạn bốn phương ở Úc 💙Tìm bạn bốn phương ở Canada 💚Tìm bạn bốn phương ở Đức 💛Tìm bạn bốn phương ở Pháp 💕Tìm bạn bốn phương ở Anh Quốc