• Nhiii
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 1 năm

Hồ sơ của thành viên
Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
39
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Texas
Thành phố (tĩnh):
katy
Số vùng:
77494
Câu mỡ đầu:
just moving here, im looking for some new friends
Nội Dung:
Im just moving down here from new york,
i really want to find some new friends around to hang out with .
Mong muốn tìm được bạn bè gần chia sẻ ,
cùng nhau travel đó đậy
feel free message me or inbox me at tieulynhnhi@gmail.com
Ngoại ngữ:
Tieng Vietnam, Trung Quoc, Tieng Anh
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 636
  • Chặn thành viên