NguoiCungTuoi - United States: Tìm bạn đồng tính

  • Lần cuối vào đây tháng trước
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Federal Way, United States
Mục tiêu:
Tìm bạn đồng tính
Câu mở đầu:
girlfriend
Người cần tìm:

Friendly - loyalty (if you want to know more about me pls send questions)
, living alone so need to find a special friend (gf),
will answer any questions
Can speak fluently vnese and English
Always welcome anyone who wants to make friend

Hoạt động gần đây
Ở đây buồn quá ... bạn viết một cái gì đó cho vui nhé!
💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)