• Muathuvang80
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 3 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
37
Country:
France
City:
France
Headline:
Tìm bạn
About:
Vui vẻ, hoà đồng, người công giáo, yêu mái ấm gia đình, nghiêm túc, chân thành, yêu trẻ em, đàng hoàng, ghét giả dối
Tìm bạn chân thành, nghiêm túc, không giả dối , đàng hoàng, yêu mái ấm gia đình, cùng tôn giáo càng tốt.
Language:
Vietnamese, French, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 791
  • Block member