• Mommom
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 2 months ago

Member's profile


Friends (2)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
25
Country:
Viet Nam
City:
Nha trang
Headline:
Tìm bạn để quen
About:
Gặp ng quen thìnpis rất nhiều mà lạ ít nói lắm ....hiểu và thấu hiểu nhưg gig ng ta chia sẻ, biết nấu ăn ... muốn tìm ng để nói chuyện ... nếu đuọc có thể xem ạ. Cần tìm ng biết thấu hiểu ...cảm thông cho nhau .
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1174
  • Block member