• Mikeaus90
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 1 năm

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 02/02/2015
Bạn bè (1)


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
29
Quốc gia:
Australia
Tiễu bang:
Virginia
Thành phố (tĩnh):
Adelaide and Melbourne
Câu mỡ đầu:
Looking for a girl friend who can share happinesses & sadnes
Nội Dung:
Nothing specials, just smiles when enjoys the love and life
Ngoại ngữ:
Tieng Vietnam, Trung Quoc, Tieng Anh
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 1390
  • Chặn thành viên