• Longminh
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 4 weeks ago

Member's profile


Friends (2)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
31
Country:
United States
State:
North Carolina
City:
Greensboro
Headline:
Buồn quá đi thôi
About:
M mới qua Mỹ muốn kiếm bạn nói chuyện, bình thường ở Vn bạn bè nhiều nên hay nói giờ qua đây bạn bè ko có nên buồn quá. Bạn nào cũng đc. Ko quan trọng xa gần, lớn bé. Mail bryanlong8x@gmail.com
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 447
  • Block member