• Lan_nguyen1966
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 6 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
52
Country:
United States
State:
Washington
City:
Seattle
Zip Code:
98168
Headline:
Kiếm bạn
About:
Tôi năm nay được năm mươi tuổi tôi đang muốn kiếm một người bạn Để tâm sự tôi dễ tính vui vẻ hòa đồng và mấy ngày mà lễ lộc thì thích đi coi ca nhạc nhảy đầm Trước tiên thì kiếm bạn mà nếu mà hợp thì tiến tới sao
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 365
  • Block member