• JustinNguyen
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 4 tuần

Hồ sơ của thành viên


Albums (2)

You tell me (0)
Ngày đăng 07/12/2018
Default (1)
Ngày đăng 05/31/2017


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
32
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Arizona
Thành phố (tĩnh):
Phoenix
Số vùng:
85225
Câu mỡ đầu:
Looking for soulmate
Nội Dung:
Hello, my name is Justin, born and raised in Vietnam. Currently moved from Houston TX and been living in AZ for 4 years. Just wanted to look for someone to share something in life. I can speak English and Vietnamese fluently so feel free to contact me. I am 28 yo , love music and gym btw
Ngoại ngữ:
Tieng Anh, Tieng Vietnam
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 3997
  • Chặn thành viên