• JoeanTuyen
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 7 năm

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 12/17/2012


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
31
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Oregon
Thành phố (tĩnh):
Salem
Nội Dung:
How do you do?
Thanks for watching my profile and I have some small question for u.
Are you single?
Are you seeking a partner now?
Do you want to settle down in Us and work here?
Do you want to date and get married with a Vietnamese girl living in Us?
If you undertand, contact me and we will talk
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 1562
  • Chặn thành viên