• Jimmy95jimmy
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 7 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
23
Country:
United States
State:
Washington
City:
Seattle
Zip Code:
98101
Headline:
123456789
About:
Cả cái trang chẳng ai trung thực cả. Mình trung thực trình bày: Mình là Jimmy 22 tuổi, chuẩn bị xong năm cuối, và có dự định tiếp tục master degree. Và mục đích chính mình đăng bài này là tìm bạn chịch :))
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 151
  • Block member