• Jennytruong
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 0

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
22
Country:
United States
State:
Florida
City:
Naples
Headline:
Tìm bạn nói chuyên
About:
Tìm bạn để nói chuyện vì đang bị buồn vài chuyện. Nếu ai cảm thấy rảnh rỗi thì liên hệ qua Mail nhock1641996@gmail.com. Ko nói nhiều về bản thân hết vì đơn giản là cứ tiếp xúc rồi biết
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 160
  • Block member