• Jelly_79
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 6 days ago

Albums (1)
Default (1)
Posted on 08/31/2017
Friends (1)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
40
Country:
Viet Nam
City:
Nha Trang
Zip Code:
011
Headline:
Looking for new friends and...
About:
Là người đơn giản và giản dị. Thích đọc sách và xem phim khi rãnh rồi. Thích khám phá những vùng đất lạ. Bắt viết đủ 50 từ mới tạo được account thì lấy đâu ra chữ để viết đây trời. Văn thì dốt. Ad làm khó quá đi
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 1.50 Votes: 2
  • Views: 5376
  • Block member