• JacobNguyen
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 2 months ago

Member's profile


Albums (1)
Default (1)
Posted on 10/03/2017


General Details
I am:
Man
Seeking:
Man
Age:
25
Country:
United States
State:
Washington
City:
Seattle
Zip Code:
98126
Headline:
Long term relationship
About:
Im an educated boy (MBA).
Looking for a long term relationship.
Im easy going, sense of humor.
Mình thích người có học thức và nói chuyện lịch sự, vui vẻ.
Mình rất dễ tính nhưng mình luôn có giới hạn trong việc giao tiếp. Email mình nếu bạn muốn biết nhiều thông tin hơn. Nice to talk to guys!
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 5.00 Votes: 1
  • Views: 933
  • Block member