• Inmeml
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 7 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
41
Country:
United States
State:
Washington
City:
Seattle
Zip Code:
98118
Headline:
Tim ban
About:
làm việc cho một công ty tài chính. Tôi là người thẳng thắn, trung thực, Không thích đùa giỡn trong chuyện tình cảm, vui vẻ, hòa đồng.Tôi muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 431
  • Block member