• HuynhManDat
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 15 months ago

Member's profile


Albums (1)
Default (1)
Posted on 04/16/2017


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
25
Country:
Viet Nam
City:
Long Xuyen
Headline:
tim ban tri ky
About:
tôi là một người thẳng thắng ghét sự lừa dối
khi người khác ở bên tôi được vui vẻ tôi rất hạnh phúc
tôi là người rất có khiếu hài hước thường làm người khác cười
tôi muốn tìm một người để hiểu và chia sẽ những tâm tư nếu thấy hợp nhau thì tiến đến mối quan hệ nghiêm túc
cuộc sống tôi muốn được chính mình lựa chọn chứ không phải là ai khác
Language:
English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 435
  • Block member