Huy43 - United States: Tìm bạn tâm sự

  • Lần cuối vào đây vài năm trước
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Milpitas, United States
Mục tiêu:
Tìm bạn tâm sự
Câu mở đầu:
Seeking for my soul mate
Người cần tìm:

Well, here I am: a real man who is ready to fall in love and have a happy personal life. I am responsible, purposeful but also gentle. Like any person, I am not perfect. I am a sociable, considerate, honest man. I am a reasonable, kind, tender and loving man. Certainly, it is not so easy for me to tell about myself because it is not me who should judge about my character. I do not want my description to look like a boasting. I am a romantic person who believes in true and eternal love and who hopes to find this real love.

Tìm bạn bốn phương ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)
💖Tìm bạn bốn phương ở Việtnam: TP Hồ Chí Minh, TP Saigon, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương
💖Tìm bạn bốn phương ở Úc 💙Tìm bạn bốn phương ở Canada 💚Tìm bạn bốn phương ở Đức 💛Tìm bạn bốn phương ở Pháp 💕Tìm bạn bốn phương ở Anh Quốc