• Huongthy
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 0

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
42
Country:
Canada
City:
Toronto
Headline:
Tìm bạn
About:
Tôi là một phụ nữ trung bình về mọi mặt, sống thân thiện và tình cảm. Luôn cố gắng sống một cuộc sống lành mạnh và lạc quan. Đang tìm một nửa còn lại, mà luôn mong đợi đó là một người luôn song hành và biết làm tôi mỉm cười.
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Other
Body:
Slim
Height:
1m63(5' 4)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
With kids
Social:
Social Butterfly
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Divorced
Have Kids:
Yes - at home part-time
Want Kids:
No
Professional Life
Education:
High School Grad
Career:
Full-time
Occupation:
Other
Income:
$2200 - $3300 (month)
Personal
Religion:
Buddhist/Taoist
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Arts, Listening to Music, Photography, Religion, Cooking, Health / Fitness
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 164
  • Block member