• Hoanghon2018
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 9 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
58
Country:
France
City:
ÎLE DE FRANCE
Headline:
Tim nguoi tri âm
About:
Ban chât tôi hiên lành, thành thât, khiêm nhuong, an phân...Nhan sac thi khi con tre vân duoc gia dinh và ban bè cho rang tôi thuôc loai xinh, nhung bây gio già rôi, thôi thi..."tuy nguoi dô'i diên" vây!
Tôi mong tim duoc môt nguoi dàn ông VN thành thât, sông o ngoai quôc, bang hoac lon hon tôi vài tuôi, 1m68 minimum, co' trinh dô van hoa, nguoi ban linh, và ta'nh ti'nh THUY CHUNG. Xin thông cam gium nêu tôi co' giao qua' nhiêu "diêu kiên"...Nhu vây do mât thoi gio tim kiê'm, làm quen cho ca dôi bên!
Nêu hap nhan quan, hap tanh ti'nh...Biêt dâu sau này se tiên xa hon? Thoi gian và dinh mênh se co' câu tra loi cho trong môi chung ta.
Xin cam on cac ban da doc hô so cua tôi, và xin chuc moi nguoi som tim lai duoc HANH PHUC cho chinh minh.
Language:
Vietnamese, French, English
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Dark Brown
Ethnicity:
Asian
Body:
Average
Height:
1m57(5' 2)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
Better in small groups, Home Body, Somewhat shy
TV:
Documentaries, Movies, Sports Nut, News Junkie
Home and Family
Marital:
Divorced
Have Kids:
Yes - but not at home
Want Kids:
No
Professional Life
Education:
College Grad
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Buddhist/Taoist
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
Not political
Sense of Humor:
Obscure, Clever / Quick Witted
Interests:
Health / Fitness, Playing Sports, Gardening, Travel, Watching Sports, Photography, Listening to Music, Family, Dining, Arts
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 262
  • Block member