• Hoale101185
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 3 tuần

Hồ sơ của thành viên
Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
34
Quốc gia:
United States
Thành phố (tĩnh):
Saigon
Số vùng:
70000
Câu mỡ đầu:
0907756599
Nội Dung:
I'm Honest,faithful and sense of humor
I like cooking and traveling when I have free time
I'm seeking a understanding man
I have a kid he's 10
I'm a teacher for primary school in sai gon
I was divorced 5 years ago
Looking for a happy family with a good man.
Ngoại ngữ:
Tieng Anh, Tieng Vietnam
Ngoại hình
Màu mắt:
Màu nâu
Màu tóc:
Màu vàng
Sắc tộc:
Á đông
Lối sống
Hút Thuốc:
Không
Uống Rượu:
Không
Hoàn cãnh:
Sống với con cái
Xã hội:
Thích ỡ nhà
Xem phim:
Thể thao
Gia đình
Con cái:
Có con sống chung suốt thời gian
Muốn Có Con:
Muốn có con
Sự Nghiệp
Học vấn:
Đang học đại học
Nghề nghiệp:
Vài giờ 1 ngày
Việc làm:
Giáo dục
Cá nhân
Tôn giáo:
Đạo khác
Tính tình:
Thân thiện
Sỡ thích:
Gia đình
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 1558
  • Chặn thành viên