• Hello2017
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 0

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 12/01/2016


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
51
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Virginia
Thành phố (tĩnh):
Salem
Câu mỡ đầu:
Be friendly
Nội Dung:
I'm single man, funny, polite, friendly., like to take pictures, like music, college grad, looking for someone who has the sam interest to share life with. ..............................!! !!!!!!'I will tell more when we talk
Ngoại ngữ:
Tieng Anh, Tieng Vietnam
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 5.00 Phiếu bầu: 1
  • Lượt xem: 989
  • Chặn thành viên