• HTLT
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 6 weeks ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
20
Country:
Viet Nam
State:
Texas
City:
Đà Nẵng
Zip Code:
12534
Region:
North
Headline:
FWB
About:
Cao 1m72, nặng 65kg. Học DTU. Muốn tìm 1 ng để giải quyết mỗi lúc cần. Cần mới liên hệ. Kín đáo, giải quyết xong có thể liên hệ lại khi cần. Cảm thấy ok có thể làm bạn tình lâu dài.
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Other
Body:
Average
Height:
1m73(5' 8)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
The life of the party
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 64
  • Block member