• DucQuocHiep
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 6 weeks ago

Member's profile


Friends (1)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
47
Country:
Germany
City:
Bonn
Zip Code:
53121
Headline:
xin chào mọi người
About:
làm quen, giao lưu trong tinh thần tích cực, học hỏi, chia sẻ buồn vui, an ủi động viên nhau và kết bạn. không hại ai, không nói xấu ai, không tổn thương ai. chi co tinh thần xây dựng
Language:
Vietnamese, German, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 938
  • Block member