• Diepmy1208
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 2 months ago

Albums (1)
Default (1)
Posted on 11/14/2017
Friends (2)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
29
Country:
Viet Nam
City:
Vinh long
Headline:
Cần một người hiểu.
About:
Ngọt ngào, thích nấu ăn, và du lịch, em đang cần tìm một người nào đó có thể sẻ chia trong cuộc sống này! Ko cần một người tốt về mọi mặt chỉ mong một người thành thật về mọi thứ vậy là quá tốt rồi..!
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1123
  • Block member