• Deon2020
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 0

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 05/22/2020


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
48
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Pennsylvania
Thành phố (tĩnh):
Harrisburg
Số vùng:
17104
Câu mỡ đầu:
find lover
Nội Dung:
Am a gentle , loving and caring man, Hoping to find a woman to be my queen, pretty lets engage in sweet conversation, am hard working and ready to have my woman from here , i dont mind to have you pretty, am a Business Man.....Thanks
Ngoại ngữ:
Tieng Phap, Tieng Anh
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 1.00 Phiếu bầu: 1
  • Lượt xem: 32
  • Chặn thành viên