• Davidlee13
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 5 days ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
33
Country:
United States
State:
California
City:
San jose
Zip Code:
Ca
Headline:
Tìm người yêu lâu dài
About:
Nghĩ ít biết đủ
Đồng cam cộng khổ
Con gái cao từ 1m57 không quá 48 kg
Không sanh quá 1985 và cơ thể không xăm hình j hết
Nhìn được đừng đen và tối quá vì bên này rất nhìu nhìn ớn lắm rùi
Người từ nha trang trở vô cà mau
Một người con gái thơ ngây dù gia đình em nghèo anh vẫn thương trân trọng.
Đặc biệt tính tình đói cho sạch rách cho thơm
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
A few extra pounds
Height:
1m68(5' 6)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
The life of the party
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Single / Never married
Have Kids:
No
Want Kids:
Not sure
Professional Life
Education:
College Grad
Career:
Part-time
Occupation:
Other
Income:
$850 - $1300 (month)
Personal
Religion:
Buddhist/Taoist
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
Very liberal
Sense of Humor:
Clever / Quick Witted
Interests:
Television, Travel, Watching Sports, Religion, Reading, Movies, Community Service
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 903
  • Block member