• DauYeu28
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 3 days ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
43
Country:
Germany
City:
Hss
Zip Code:
0049
Headline:
Hi all
About:
Tôi là người không như cầu hoàng Mỹ. Chỉ cần bạn chân thành cùng quang điểm. Đối tượng mình muốn tìm chỉ có thể dùng vài từ để miêu tả. Hộp, hiểu, cãm thông điều quang trọng là cãm giác,cãm tình khi trò cchuyện, tất cã phải có thời gian tiếp xúc và tìm hiểu để có thễ biết được người đôi diễn là ai và như the nào
Language:
Vietnamese, Dutch, English
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Dark Brown
Ethnicity:
Asian
Body:
Please tell
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
The life of the party
TV:
Movies, Sports Nut
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Buddhist/Taoist
Attend Services:
Rarely
Political Views:
Liberal
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Health / Fitness, Listening to Music
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1400
  • Block member