• DUUNGDUONG
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 4 năm

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 05/19/2012


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
38
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Florida
Thành phố (tĩnh):
OCALA
Nội Dung:
DUUNGDUONG 30 TUOI SONG O OCALA,FL,USA. LAM NGHE NAIL, MONG TIM DUOC , CO BAN GAI HIEN LANH, NEU THAY HOP SE TIEN TOI HON NHAN, SO DT:1818.272.1391 EMAIL:DUUNGDUONG@YAHOO.COM.VN
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 3.00 Phiếu bầu: 2
  • Lượt xem: 1959
  • Chặn thành viên