• ComeWithMe
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 2 months ago

Member's profile


Friends (6)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
33
Country:
Canada
City:
Brampton
Headline:
Vui vẽ
About:
Vui tánh, thân thiện
Dễ chịu, hiền
Thích tụ hợp bạn bè
Mong tìm đc ng hiểu biết và hoà đồng, hiền lành là đc, vui vẽ va thương mình la điều quan trọng nhất.
Be happy n Respectful
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 422
  • Block member