• BrrrinAlaska
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 4 hours ago

Albums (1)
Default (1)
Posted on 07/01/2019
Friends (1)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
56
Country:
United States
City:
Ocala
Region:
North
Headline:
Seeking Good Woman
About:
Are you intellectually stimulating? Believe in marriage for life? Supportive, yet independent? Do enjoy being classy? Are you confident in yourself, enjoy and excel at your own feminism? Then you should contact me.

Others describe me as intelligent, reliable and thoughtful. I treat women with respect,

Any relationship begins with good and honest communication. If the communication between two people is easy and natural, anything is possible.

Scammers, don't bother. As soon as you ask for money, gift cards etc, I'll break contact with you. I don't care what sob story you try to present. Get a job!

Thank you for reading and best of luck to you all.

Bạn có kích thích trí tuệ? Tin vào hôn nhân suốt đời? Hỗ trợ, nhưng độc lập? Bạn có thích được đẳng cấp? Bạn có tự tin vào bản thân, thích thú và nổi trội với nữ quyền của chính mình? Sau đó, bạn nên liên hệ với tôi.

Những người khác mô tả tôi là người thông minh, đáng tin cậy và chu đáo. Tôi tôn trọng phụ nữ,

Bất kỳ mối quan hệ bắt đầu với giao tiếp tốt và trung thực. Nếu giao tiếp giữa hai người dễ dàng và tự nhiên, bất cứ điều gì cũng có thể.

Những kẻ lừa đảo, đừng bận tâm. Ngay khi bạn xin tiền, thẻ quà tặng, v.v., tôi sẽ không liên lạc với bạn. Tôi không quan tâm câu chuyện nức nở nào bạn cố gắng trình bày. Có một công việc!

Cảm ơn bạn đã đọc và chúc may mắn cho tất cả các bạn.
Language:
English
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Dark Brown
Ethnicity:
Caucasian (white)
Body:
Please tell
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
Please tell
Drinking:
Please tell
Situation:
With pets
Social:
Better in small groups
TV:
Documentaries, Movies
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Some College
Career:
Retired
Occupation:
Computer related / Hardware
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Not Religious
Attend Services:
Never
Political Views:
I'll tell you later
Interests:
Computers / Internet, Photography
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1099
  • Block member