• Atiem
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 3 tháng

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 12/14/2016


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
54
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Maryland
Thành phố (tĩnh):
Baltimore
Số vùng:
21163
Câu mỡ đầu:
Friendship, dating, lover
Nội Dung:
Looking for someone to dote on. Active and thrill seeking, hoping to find someone who wants to help me cross off items on my bucket list. Comfortable with anything that makes me sweat and my heart race.
Ngoại ngữ:
Tieng Vietnam, Tieng Anh
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 1652
  • Chặn thành viên