• Ahnelanv
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 6 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Woman
Age:
41
Country:
Germany
State:
Alabama
City:
Berlin
Zip Code:
49
Headline:
Tìm bạn đời
About:
Tôi 40 tuổi, hiện sống độc thân.
Tôi muốn tìm bạn hơn tuổi hoặc cùng trang lứa.
Tôi có học thức và nhận thức xh ổn.
Mọi người nhận xét tôi là người nhẹ nhàng.
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 239
  • Block member