Tag Archive | viet kieu my

Bảo lảnh vợ chồng đến Hoa Kỳ (My USA)

Muốn bảo lảnh vợ hoặc chồng đến Hoa Kỳ, bạn phải là một công dân Hoa Kỳ hoặc có thẻ xanh.

Làm thế nào để bảo lảnh vợ hoặc chồng của bạn đến Hoa Kỳ

Có 2 trường hợp sau đây:

1. Dành cho người có quốc tịch Mỹ

Nộp mẫu đơn I-130, Bảo lãnh thân nhân , và mẫu đơn I-485, ứng dụng để đăng ký thường trú hoặc để điều chỉnh tình trạng , cùng một lúc. Xem hướng dẫn biểu mẫu để biết thêm thông tin.

2. Dành cho người có thẻ xanh

Nộp mẫu đơn I-130 . Sau khi một số thị thực trở nên có sẵn, áp dụng để điều chỉnh tình trạng để thường trú sử dụng mẫu đơn I-485. Chú ý: Trừ khi người thụ hưởng (người phối ngẫu của bạn) đã có một đơn xin visa lao động hoặc giấy chứng nhận nhập cư cấp phát trước ngày 30 tháng 4 năm 2001, người thụ hưởng phải liên tục duy trì tình trạng hợp pháp tại Hoa Kỳ để điều chỉnh tình trạng. Xem hướng dẫn biểu mẫu để biết thêm thông tin.

Tài liệu cần thiết

Để hoàn tất quá trình, người khởi kiện phải nộp:

 • Mẫu I-130 (đã ký với mức phí thích hợp), với tất cả các giấy tờ cần thiết, bao gồm:
  • Hai hoàn thành và ký mẫu G-325A (một cho bạn và một cho người phối ngẫu của bạn)
  • Một bản sao của giấy chứng nhận hôn nhân dân sự của bạn
  • Một bản sao của tất cả các nghị định ly hôn, giấy chứng tử, hoặc nghị định huỷ bỏ chứng minh rằng tất cả các cuộc hôn nhân trước nhập vào bởi bạn và / hoặc người phối ngẫu của bạn đã chấm dứt
  • Hình ảnh phong cách hộ chiếu của bạn và người phối ngẫu của bạn (xem mẫu đơn I-130 hướng dẫn cho các yêu cầu photo)
  • Bằng chứng của tất cả các thay đổi tên hợp pháp cho bạn và / hoặc người phối ngẫu của bạn (có thể bao gồm giấy chứng nhận kết hôn, ly hôn, tòa án phán quyết của sự thay đổi tên, nghị định nhận con nuôi, vv)
 • Nếu bạn là một công dân Hoa Kỳ, bạn phải chứng minh tình trạng của bạn với:
  • Bản sao hộ chiếu Hoa Kỳ hợp lệ của bạn OR
  • Bản sao giấy khai sinh Mỹ của bạn HAY
  • Một bản sao của Lãnh Khai Sinh ở nước ngoài HOẶC
  • Một bản sao của giấy chứng nhận quốc tịch của bạn HAY
  • Một bản sao của giấy chứng nhận của công dân
 • Nếu bạn là một người giữ thẻ xanh (thường trú nhân), bạn phải chứng minh tình trạng của bạn với:
  • Một bản sao (trước và sau) của mẫu đơn I-551 (thẻ xanh) HOẶC
  • Một bản sao hộ chiếu nước ngoài của bạn mang một con tem cho thấy bằng chứng tạm thời thường trú

Residence có điều kiện và điều kiện Xóa

Nếu bạn đã kết hôn dưới 2 năm khi người phối ngẫu của bạn được chấp thuận tình trạng thường trú nhân, người phối ngẫu của bạn sẽ nhận được tình trạng thường trú nhân trên cơ sở có điều kiện. Để loại bỏ các điều kiện về cư trú, bạn và người phối ngẫu của bạn phải áp dụng cùng sử dụng mẫu đơn I-751, đơn để Hủy bỏ các điều kiện của Residence . (Lưu ý rằng mẫu I-90, ứng dụng để thay thế Thẻ Thường Trú, không được sử dụng cho mục đích này.)

Bạn phải áp dụng để loại bỏ điều kiện thường trú trong thời hạn 90 ngày trước ngày hết hạn trên thẻ thường trú có điều kiện. Nếu bạn không nộp trong thời gian này, tình trạng cư trú của người phối ngẫu của bạn sẽ bị chấm dứt và anh ta hoặc cô ấy có thể bị loại bỏ từ Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần ” Hủy bỏ Điều kiện về hộ khẩu thường trú Dựa trên kết hôn “trang.

Trường hợp Status

Để kiểm tra tình trạng của đơn xin visa của bạn, hãy xem phần ” Trường hợp Tình trạng của tôi “trang.

Vợ, chồng của tôi có thể Hãy đến với Hoa Kỳ để sống Trong khi Đơn Visa là chờ?

Nếu bạn là một công dân Hoa Kỳ, một khi bạn nộp mẫu đơn I-130, người phối ngẫu của bạn có đủ điều kiện để nộp đơn xin visa K-3 không định cư. Điều này sẽ cho phép anh ta hoặc cô đến Hoa Kỳ để sinh sống và làm việc trong khi đơn xin visa được cấp phát. Để nộp đơn xin hưởng quyền lợi này, nộp mẫu đơn I-129F . Lưu ý rằng bạn không cần phải nộp mẫu đơn I-129F. Người phối ngẫu của bạn có thể chờ đợi ở nước ngoài để xử lý visa nhập cư. Tuy nhiên, tìm kiếm một visa K-3 có thể là một phương pháp bổ sung cho anh ta hoặc cô đến Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, xem ” K-3 / K-4 Thị thực không di dân “trang.

Nếu bạn là một thường trú nhân và quý vị đã nộp mẫu đơn I-130 cho người phối ngẫu và / hoặc con chưa thành niên vào hoặc trước ngày 21 Tháng 12 năm 2000, vợ, chồng và / hoặc con cái của bạn có thể đủ điều kiện để phân loại thị thực V nếu có nhiều hơn ba năm có trôi qua kể từ I-130 được nộp. Để biết thêm thông tin về thị thực V, xem ” V không di dân Thị thực “trang.

Để biết thêm thông tin về ” Điều chỉnh tình trạng “bên trong Hoa Kỳ và” Lãnh chế biến “ở nước ngoài, xem các liên kết tương ứng bên phải.

Đơn của tôi đã bị từ chối: Tôi có thể khiếu nại?

Nếu đơn xin visa quý vị nộp đơn bị từ chối, thư từ chối sẽ cho bạn biết làm thế nào để thu hút và khi quý vị phải nộp đơn khiếu nại. Sau khi mẫu khiếu nại của bạn và lệ phí cần được xử lý, sự hấp dẫn sẽ được giới thiệu đến Board of Immigration Appeals. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần ” Làm thế nào Tôi Hướng dẫn khách hàng “.

Sau-to-Tham gia Lợi ích

Phần này là cho các đối tượng đã trở thành thường trú nhân thông qua một phân loại ưu tiên.

Nếu bạn có con người đã không có được hộ khẩu thường trú tại cùng một thời gian bạn đã làm, họ có thể hội đủ điều kiện để theo đến cùng lợi ích. Điều này có nghĩa rằng bạn không phải nộp riêng mẫu đơn I-130 cho trẻ em của bạn. Ngoài ra, trẻ em của bạn sẽ không phải chờ đợi thêm thời gian cho một số thị thực để trở nên có sẵn. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần thông báo cho lãnh sự quán Hoa Kỳ rằng bạn là thường trú nhân để trẻ em của bạn có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư.

Trẻ em của bạn có thể được hưởng sau-to-tham gia lợi ích nếu:

 • Các mối quan hệ tồn tại tại thời điểm bạn đã trở thành một thường trú nhân và vẫn còn tồn tại, và
 • Bạn nhận được một thị thực nhập cư hoặc tình trạng điều chỉnh trong một thể loại sở thích.

Nếu thành viên gia đình của bạn (con) rơi vào thể loại này và bạn điều chỉnh để thường trú tại Hoa Kỳ, bạn có thể gửi những điều sau đây:

 • Mẫu I-824, Đơn xin hành động một ứng dụng đã được phê duyệt hoặc Petition
 • Một bản sao của các ứng dụng ban đầu hoặc kiến ​​nghị mà bạn sử dụng để áp dụng cho tình trạng nhập cư
 • Một bản sao của mẫu I-797, Notice of Action, cho các ứng dụng ban đầu hoặc kiến ​​nghị
 • Một bản sao của mẫu đơn I-551 của bạn (thẻ xanh)

Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ và chưa nộp điều chỉnh tình trạng của bạn để thường trú nhân, bạn có thể nộp mẫu đơn I-824 cho con quý vị ở nước ngoài với mẫu I-485. Khi đồng thời nộp mẫu đơn I-824, nó không đòi hỏi bất kỳ tài liệu hỗ trợ.

Nếu bạn nhận được thị thực nhập cư ở nước ngoài, bạn có thể liên hệ với National Visa Center (NVC) để biết thông tin sau để tham gia. Trực tiếp điều tra như vậy bằng cách gửi e-mail cho NVCInquiry@state.gov hoặc bằng văn bản cho Trung tâm Quốc gia Visa, Attn: WC, 32 Rochester Ave., Portsmouth, NH 03.801-2.909.

Phụ nữ Việt Kiều hải ngoại không thiện cãm với đàn ông VK về Việt Nam

Phụ nữ Việt kiều nghi ngờ về những người đàn ông trở về Việt Nam vì nhiều lý do. Lý do chính là sự ghen tị của các cô gái xinh đẹp và trẻ với đôi chân dài ở quê hương. Nhiều phụ nữ độc thân xinh đẹp địa phương luôn thèm muốn những người đàn ông từ Mỹ trở về quê hương bởi vì sự lịch sự, ga lăng và tiền bạc.

Dich vu massage nu tai Vietnam

Dich vu massage nu tai Vietnam

Nhận được VISA từ chính phủ Việt Nam tại Hoa Kỳ là một chuyện dễ dàng, nhưng nhận được một thị thực từ người vợ của mình là một điều khó khăn nhất. Hầu hết phụ nữ người Mỹ gốc Việt đặt các quy tắc nghiêm ngặt về người chồng của họ, những người muốn trở về quê hương bởi vì họ đang ghen tị với phụ nữ dài chân ở đó. Mỗi khi họ muốn quay trở lại đó, “Visa thứ hai” từ vợ của họ là điều khó khăn nhất mà họ hầu như không được chấp thuận.

“Cô ấy luôn hỏi tôi nhiều câu hỏi khó trả lời mỗi khi tôi hỏi cô ấy để đi về Vietnam”, ông David Ng, bạn của tôi, 52 tuổi, muốn trở về Việt Nam và ghé thăm anh trai và người thân. Ông nói, “cô ấy hỏi tôi tại sao tôi cần phải đến đó, tôi sẽ làm gì ở đó, và các câu hỏi tương tự”. Ông cảm thấy mệt mỏi để xin “Visa tự bộ nội trợ” vì hầu như không được chấp thuận.

Có rất nhiều phụ nữ người Mỹ gốc Việt phàn nàn về những người đàn ông trở về quê hương. Họ đã nghe nhiều câu chuyện xấu và đau khổ về những người đàn ông Việt Kiều trở về thăm nhà và sống với phụ nữ địa phương trẻ như vợ chồng và không muốn trở về Mỹ nữa, đã xảy ra và hiện đang xảy ra rất nhiều. Kết quả là, phụ nữ người Mỹ gốc Việt luôn nhìn với sự nghi ngờ về các ông chồng VK muốn trở lại Viet Nam làm việc hoặc kinh doanh.

Viet Kieu massage o Vietnam

Viet Kieu massage o Vietnam

“Phụ nữ trẻ Việt Nam rất dạn hiện nay. Họ cao hơn và khiêu gợi hơn thế hệ trước đây nhiều. Họ không thụ động mà họ tiếp cận với bạn và tấn công bạn nếu họ thích bạn!” ông Mark Lê, một người bạn của tôi, 39 tuổi. Ông đã đi đến một câu lạc bộ địa phương một ngày và ba cô gái tiếp cận với ông ta và làm quen với anh ta. Ông nói rằng con gái VN bây giờ rất đẹp và sexy. “Nếu họ biết bạn là một người đàn ông người Mỹ gốc Việt (Việt kiều Mỹ), thì họ sẽ làm quen với bạn và kết hôn với bạn sau đó. Họ hy vọng kiếm tiền của bạn hoặc được tài trợ sang Mỹ để sinh sống.”

Phụ nữ người Mỹ gốc Việt rất lo lắng khi chồng đi về VN một mình. Nhiều người đàn ông Việt Nam ở Mỹ đi du lịch trở về nhà một mình với lý do để ghé thăm thân nhân bị bệnh nhưng trên thực tế, họ thích chơi với phụ nữ trẻ hấp dẫn ở đó. Ở khắp mọi nơi bạn đi ở Việt Nam, những phụ nữ trẻ xinh đẹp người từ 18 đến 25, sẵn sàng phục vụ “sex” cho bạn, bằng cách này hay cách khác, nếu bạn yêu cầu, bao gồm cả các cửa hàng Cafe, cửa hàng bia, nhà hàng, cửa hàng cắt tóc và v.v. Đây là một trong những lý do chính mà phụ nữ người Mỹ gốc Việt hiếm khi phê duyệt “thị thực thứ hai” cho chồng để trở về nhà một mình.

“Phụ nữ Việt Nam rất đẹp và sexy. Họ cao hơn và đẹp hơn so với thế hệ trước.” David nói. “Hầu hết các địa điểm bạn đi ăn uống, có những phụ nữ trẻ xinh đẹp mặc váy hoặc quần ngắn để khoe đôi chân dài và mịn màng của họ. Họ luôn luôn mặc đồng phục thiếu vải để khiêu gợi bộ ngực của họ. Đây là cách để làm kinh doanh tại Việt Nam. các chủ doanh nghiệp sử dụng phụ nữ trẻ và gợi cảm để thu hút khách hàng nam.”

“Có rất nhiều phụ nữ trẻ ở Việt Nam sẵn sàng kết hôn với người đàn ông Việt Kiều Mỹ, Úc, Pháp, hay Canada vì mục đích kiếm tiền hay sang nước ngoài sinh sống. Một số đàn ông người Mỹ gốc Việt trên 50 tuổi kết hôn với phụ nữ 25 tuổi, trong đó đang xảy ra.” David nói. “Hầu hết các cô gái được sinh ra trong một gia đình nghèo, cố gắng để kết hôn với một người chồng giàu có để thay đổi cuộc sống của họ hoặc đến định cư ở một quốc gia tây âu, để làm việc và kiếm tiền. Tại VN, họ làm có $10 một ngày hay ít hơn.” David nói thêm.

“Tôi tốt nghiệp với bằng Cử nhân (BS) từ một trường đại học tại Hà Nội. Tôi có một công việc trong một công ty trả tiền cho tôi $300 một tháng.” Kim Ngọc cho biết, em họ của tôi ở Việt Nam. “Những phụ nữ trẻ không cần bằng cấp, phục vụ trong nhà hàng có thể kiếm $500 một tháng”, cô ấy nói thêm. “Thật khó để tìm một công việc ở VN. Nếu bạn không có quen biết, thì rất khó khăn để tìm một công việc tốt sau khi tốt nghiệp”.

Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất ở châu Á. Hàng triệu thanh niên di chuyển vào thành phố lớn như Sài Gòn hoặc Hà Nội tìm kiếm cơ hội để làm việc và kiếm tiền. Đặc biệt là phụ nữ trẻ ViệtNam phải chấp nhận hầu hết công việc có thể làm để kiếm tiền cho bản thân và gia đình của họ, bao gồm hầu hết các công việc liên quan tới sex. Vì thiếu tiền, họ sẽ làm tất cả mọi thứ bao gồm cả phục vụ tình dục cho nam giới. Vì vậy, đàn ông người Mỹ gốc Việt (Việt kiều) được xem là “tài nguyên khai thác lý tưởng” cho họ.

Hiện có hàng ngàn người Mỹ gốc Việt độc thân đã đăng ký tại trang web hẹn hò trực tuyến Vietdating.us để tìm phụ nữ trẻ địa phương ở đó. Chắc chắn, phụ nữ người Mỹ gốc Việt không chấp nhận các “thị thực thứ hai” cho người đàn ông của mình để đi du lịch đến Việt Nam một mình.

Why do Vietnamese American Women Eye With Doubt on Men Who Return To Viet Nam Alone?

Vietnamese American eye with doubt on men who return to Viet Nam because of many reasons. The major reason is the jealousy of beautiful and young girls with long legs in the homeland. Many of these pretty local single women fall on these men who are from America return to homeland because of power and money.

Viet Kieu va phu nu Vietnam

Viet Kieu va phu nu Vietnam

Getting a visa from the Vietnamese government in US is a piece of cake but getting a visa from his wife is a hardest thing. Most Vietnamese American women place strict rules on their husbands who want to return to homeland because they are jealous of long-leg ladies over there. Every time they want to go back there, the “second visa” from their wife is the hardest thing that they hardly get approved.

“She always gives me hard time with many can’t-answered questions like WHY every time I ask her to go to homeland”, said David Ng, my friend, who is 52 years old, wants to return to Vietnam and visit his brother and relatives. He said, “she asked me why I need to go there, what will I do over there, and so on”. He feels tired every time he asks about this “second approved visa” from his wife.

There are many with many Vietnamese American ladies complain about men who return to homeland. They’ve heard many bad and miserable stories about old Vietnamese American men return home and live with young local ladies as husband and wife and don’t want to return to the U.S. This happened and currently happens a lot. As a result, Vietnamese American ladies eye with doubt on guys who want to return over there to work or do business.

“Young Vietnamese ladies are not shy nowadays. They approach to you and attack you!” said Mark Le, another friend of mine, 39 years old man. He went to a local club one day and three girls approached to him and make acquainted with him. He said they are beautiful and sexy. “If they know you are a Vietnamese American man (Viet Kieu My), then they will get acquainted with you and marry you later. They hope to make money on you or are sponsored to the US to live.”

Vietnamese American women are worried when their husband travels back home alone. Many Vietnamese men in America traveled back home alone with reasons to visit their ill relative but in fact, play with attractive young women over there. Everywhere you go in Vietnam, there are beautiful young women who are from 18 to 25, willing to serve “sex” for you, by this way or another, if you request it, including Cafe shops, beer shops, restaurants, barber shops and so on. This is one of the major reasons that Vietnamese American ladies rarely approve the “second visa” for their husband to return back home alone.

“Local Vietnamese women are very beautiful today. They are taller and prettier than the last generation.” said David. “Most of the places you go to eat or drink, there are beautiful young women who wear very short skirts or pants to show off their long and smooth legs. They always use lack-of-clothes uniforms to show off their bare breasts in front of you. This is the way to do business in VN. Business owners use young and sexy ladies to attract male customers.”

Viet Kieu an choi Vietnam

Viet Kieu an choi Vietnam

“There are many young women in Vietnam willing to get married with old men. Some over 50-year-old Vietnamese American men get married with 25-year-old women, which is happening.” said David. “Most of these girls who were born in a poor family, trying to get married with a rich husband to change their life and/or to come to America to work and make money. They make less than $10 a day.” David added.

“I graduated with a Bachelor degree (BS) from a university in Hanoi. I got a job in a company that pays me $300 a month.” said Kim Ngoc, my cousin in Vietnam. “Young women who serve in a restaurant can make $500 a month”, she added. “It is hard to find a job in VN. If you don’t have a connection, then you will have a hard time to find a good job after graduation”.

Vietnam is one of the poorest countries in Asia. Millions of young people move into big cities like Saigon or Hanoi looking for opportunities to work and make money. Especially, Vietnamese young women must accept most of possible work to make money for themselves and their family, including most of sex-related jobs. Because lacking of money, they will do everything including to serve sex for men. Therefore, Vietnamese American men (Viet Kieu) are seen as the “ideal catches” for them. There are thousands of single Vietnamese Americans who signed up at online dating site Vietdating.us to find local young women over there. Certainly, Vietnamese American ladies don’t approve the “second visa” for their man to travel to Vietnam alone.

Khi Đã Đi Chơi Với Việt Kiều, Tôi Không Muốn Đi Chơi Với Thanh Niên Tại VN

Câu chuyện của tôi có lẻ sẻ làm bực lòng đàn ông Việt Nam. Nhưng khi tôi đã đi chơi với 1 anh Việt Kiều Mỹ, tôi không muốn quen thanh niên tại VN nữa đâu. Tôi muốn nói là tôi có 1 thời gian tuyệt vời khi ỡ cạnh bên anh ấy, nói chuyện và làm những gì hai người yêu nhau làm, nói chung Việt Kiều(VK) và con trai sống tại Việt Nam(VN) hoàn toàn khác nhau về cách mà họ đối xữ với phai nữ.

Phu nu VN

Phu nu VN

Tôi đã quen với vài người bạn trai tại VN và đã chia tay vì không hộp với cách họ kiễm xoát và điều khiễn người yêu mình. Khi tôi quen 1 anh Vietkieu USA tại trang web Vietsingle Vietdating.us 1 năm trước đây và anh ta đã về Vietnam gặp mặt và đi chơi với nhau tháng trước, tôi có thễ khẵng định là tôi sẻ không quen đàn ông sống tại VN nữa đâu. Vì tôi rất thích cách mà anh ta đối xữ với phụ nữ, lịch sự, ga lăng và tế nhị.

Khi Việt Kiều đi chơi với bạn gái

Đây chỉ là những gì tôi thấy ỡ người bạn trai của tôi. Khi ăn uống, anh ta gọi món nào là ăn hết món đó. Khi đi ăn hủ tiếu hay phỡ với anh ta vào buổi sáng, thì anh ta ăn hết tô, không chừa cái gì. Anh ta không có phung phí đâu. Anh ấy nói rằng ỡ bên Mỹ người ta làm cực khổ để kiếm tiền bằng chính đôi tay hay trí óc của họ, nên người ta không có xài tiền phung phí. Khi đi dạo thì anh ấy luôn nắm tay tôi vừa đi vừa nói chuyện, làm cho tôi có cãm giác được quan tâm.

Đàn ông tại VN đối xữ với người yêu

Mấy người đàn ông mà tôi quen đều có chung 1 cái tật là họ quan tâm bạn trai của họ hơn cả người tình. Khi họ đi chơi với tôi, nếu có bạn trai nào gọi họ và rủ đi nhậu, là họ kiếm chuyện bận này bận nọ đễ đi về, sau đó đi nhậu với bạn. Khi quen với họ, hầu như tôi không thễ có bạn bình thường khác, trai hay gái cũng không được. Cái mà tôi không thích nữa là họ hay lấy điện thoại của tôi và kiễm tra xem ai gọi tôi và kiễm xoát tôi chặc chẽ. Và khi ăn uốn thì họ xài phung phí quá. Có lần vào trong vủ trường, chĩ vì muốn ra hoai mà bạn trai tôi mua cã 1 chay rượu mạnh, trong khi anh ta và bạn chĩ uốn phân nữa.

Chuyện tình dục (Sex) giữa VK và thanh niên VN

Chuyện này hơi tế nhị nhưng tôi phải nói ra để chị em biết sự khác nhau giữa VK và con trai VN trong chuyện tình dục. Tôi sẻ không nói chi tiết về cách làm tình nhưng chỉ liệt kê cái chính ỡ đây thôi. Anh Việt Kiều bạn trai tôi rất tôn trọng tôi trong chuyện ấy, anh ta hiểu cãm giác của phụ nữ, và luôn làm cho tôi sung sướng trước anh ta. Lúc nào ân ái, tôi đều có cãm giác sung sướng ấy. Đặc biệt là anh ta rất sạch sẽ, lúc nào cũng đi tắm trước khi làm Sex với tôi.

Còn đối với cách anh tại VN mà tôi quen, thì họ không sạch sẻ trước khi làm tình. Có nhiều lúc đi nhậu về, không tắm rữa, mà cứ đè tôi ra làm. Nói chung, họ không cần hiểu cảm giác của tôi trong chuyện tình dục, chỉ cần họ thõa mãng là được. Mấy lúc khác thì họ làm Sex giống như là “trã bài” bằng cách “đọc thuộc lòng” mà không cần “hiễu bài” gì hết.

Giờ đây tôi không còn muốn quen mấy anh tại VN nữa, vì VK đối xữ với phụ nữ lịch sự và ga lăng hơn. Không phải là VK giàu đâu nha. Có hai người bạn trai tại VN mà tôi kễ giàu có hơn bạn trai VK của tôi nữa, và họ xài sang hơn VK nữa, vì gia đình họ rất giàu. Nhưng tôi lại thích cách VK đối xữ với phụ nữ hơn. Khi tôi đã quen bạn trai Việt Kiều Mỹ rồi, nói thật nha, tôi không còn hứng thú và ngay cã sợ luôn, đối với thanh niên tại Vietnam.

Một phụ nữ tại Saigon gỡi cho Vietdating.us (xin dấu tên)

Có Nhiều Ông Việt Kiều Dụ Dổ Gái Việt Khi Về Vietnam

Cảm nghĩ của một Việt kiều Mỹ về chuyện “lấy chồng xa”

Vẫn hiểu một điều: Tình yêu không có biên giới, nhiều người vẫn có thể gặp gỡ rồi tiến tới hôn nhân, xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc mặc cho đã có sự cách biệt lớn về không gian, tuổi tác… Tuy nhiên, qua những câu chuyện “lấy chồng xa” mà quý báo đưa ra, chúng tôi – những người Việt Nam xa quê hương có vài điều muốn trao đổi và cảnh báo với mong muốn sẽ không còn xảy ra những hậu quả đáng tiếc từ những quyết định thiếu suy xét…

Một góc thành phố Houston

Một góc thành phố Houston

1. Nguyên nhân khiến cho các thanh niên hoặc thiếu nữ VN muốn lập gia đình ở hải ngoại phần lớn là do muốn thoát khỏi hoàn cảnh kinh tế khó khăn nơi quê nhà. Nguyên vọng này thật ra cũng rất chính đáng, nhưng đã bị mấy Việt kiều thao túng, lợi dung. Tại Hoa Kỳ nơi chúng tôi đã an cư từ hơn 30 năm qua, đã có rất nhiều thanh niên và thiếu nữ người Mỹ gốc Việt xây dựng gia đình với nhau và có một cuộc sống tốt đẹp. Nói điều đó để thấy rằng ngay trên đất Mỹ họ không thiếu đối tượng để gặp gỡ, lựa chọn. Nếu là gặp gỡ rồi sinh tình thì không nói làm gì. Nhưng nếu họ về VN với mục đích tìm vợ thì cần phải đặt dấu hỏi. Cũng vậy, một số cô gái VN, chỉ vì muốn có cuộc sống giàu sang ở nước ngoài nên mới tìm đến, chấp nhận họ. Cả hai đều như vậy, làm sao có kết quả tốt đẹp?

2. Về điều kiện kết hôn quy định ở VN: phải có chứng từ độc thân. Trên thực tế, đây là một văn bản gần như vô nghĩa lý đối với người Hoa Kỳ. Muốn có tờ giấy này thì bất cứ người nào cư trú tại Hoa Kỳ đều có thể xuống quận hạt nơi mình đang ở và yêu cầu phòng lục sự hộ tịch soát sổ xem đương sự có lập hôn thú với ai không, và nếu có thì hôn thú này đã được xóa bỏ bằng một bản án ly dị chưa. Nếu chúng tôi muốn qua mặt thì chúng tôi sẽ đến phòng lục sự của quận hạt gần bên và yêu cầu tờ chứng chỉ độc thân “tại chỗ” này. Và còn nhiều cách khác nữa. Tôi có thể nói lên điều này một cách rõ ràng vì chúng tôi hiện là luật sư tại bang Texas. Đáng tiếc là các đồng bào tại VN không đủ thông tin chính xác để đề phòng và xa lánh các “ma cô” Việt kiều.

3. Có những kinh nghiệm cần nắm: Việt kiều mà về VN ở hai tháng là Việt kiều thất nghiêp. Mức lương trung bình của người làm công ở các bang tại Hoa Kỳ là tương đương nhau, nhưng Việt kiều ở Cali có thể giàu có hơn vì giá nhà đất tại Nam và Bắc Cali lên giá đều đều. Tuy nhiên, phải có nhà thì mới có cái mà bán, có bán được nhà thì mới có tiền hoặc bán nhà nhỏ mà đi ở nhà nhỏ hơn thì mới dư tiền ra, chứ còn bán nhà nhỏ mà mua nhà lớn thì vẫn ở nhà gạch, lái xe láng và về nhà… ăn mì gói như thường.

Hôn nhân muốn tốt đẹp phải xây dựng trên cơ sở của tình yêu và sự tôn trọng. Cuộc sống muốn có cơ sở vững chắc phải cật lực lao động. Ở đâu cũng vậy. Không phải Việt kiều nào cũng giàu có và không phải ai ở VN cũng nghèo. Vì vậy, thiết nghĩ, mỗi người nên xác định mình mới là người làm chủ cuộc sống của mình.

Một “mẹo” nhỏ mách bạn: Muốn “điều tra” đối tượng, cứ vào Google, truy nhập số điện thoại của “đối phương” xem có phải số đó được đăng ký đúng tên hay không.

Nguyen Tuan Tu

Một Việt Kiều Mỹ đã bắt tình với tôi sau vài lần gặp mặt và trao đổi về việc công…(Tôi hơi lúng túng…)?

Tôi đã xây dựng gia đình và có con nhỏ. Sau những lần trao đổi công việc gần đây với đối tác nước ngoài. Một anh chàng Việt Kiều Mỹ đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ và có ý tán tỉnh qua điện thoại và Email khi anh trở về Mỹ khiến tôi khá lúng túng….

Việt Kiều Mỹ

Việt Kiều Mỹ

Đôi lần chạm phải ánh mắt của anh trong khi trao đổi công việc, tôi đã ngờ ngợ một chút gì đó (do sự nhạy cảm của bản thân mà thôi).Tôi biết mình cũng có một số ưu điểm nhưng tôi luôn cho rằng mình chỉ là một người phụ nữ giản dị, tuổi đã chạm ngưỡng 30 và chuyện tình cảm gia đình đang có chút xáo trộn. Tôi hết sức lúng túng và lâng lâng khi người đàn ông kia chủ động tìm đến và nói những lời có cánh…

Thực tế thì đây không phải là lần đâu tiên (Sau khi tôi có chồng) một người đàn ông tán tỉnh tôi. Rất nhiều rất nhiều…nhưng tôi đều thẳng thắn từ chối hoặc làm ngơ.

Trường hợp này thì tôi lại có những cảm xúc kỳ lạ. Tôi chỉ sợ rằng, mình sẽ ngã lòng khi anh chàng ấy trở lại VN lần nữa. Anh ấy thật sự lôi cuốn…

Trong lúc mất thăng bằng cuộc sống. Tôi e mình sẽ bị ngã gục trước người đàn ông ấy một cách dễ dàng. Anh ấy một mực muốn trở lại VN chỉ để gặp tôi. Đàn ông sao kỳ lạ quá vậy? Đường quang không đi lại đi quàng bụi rậm. Tôi là gái đã có chồng, sao họ vẫn không chừa? – Để giờ tôi như người đứng giữa hai dòng nước xoáy?

Xin cho tôi đôi lời khuyên nhủ. Lòng tôi đang thực sự xáo động…Cảm ơn nhiều…

From Yahoo Answers:

1)

“Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng trách chi những phút xao lòng”

Xin bạn hãy trân trọng hạnh phúc gia đình mà bạn đang có, dù có những sóng gió nhưng hãy ccố gắng vượt qua để hạnh phúc đó dc tròn vẹn hơn là đổ vỡ vì những xáo động nhất thời.

2)

Trả lời của tôi ngắn gọn:
1.Bạn đã có chồng con, hơn nữa con còn nhỏ, nên an phận. Không lẽ bạn không yêu chồng con bạn sao??!!Không nên chơi với lửa, sẽ có ngày bị thiêu rụi. Chưa nói đến chuyện người kia có thật lòng với bạn không??! hay chỉ muốn chơi qua đường, hãy cảnh giác ,không nên mê muội.
2.Đừng đổ thừa trách nhiệm cho đàn ông! Chính bạn đã nói:”Tôi có những cảm xúc kỳ lạ………,Anh ấy thật sự lôi cuốn…..”. Nếu lòng bạn cứng rắn thì đâu có chuyện gì? Đâu có chuyện “đứng giữa 2 dòng nước xoáy” Việc đặt câu hỏi này cũng là quá dư thừa!
Chúc bạn sáng suốt.

3)

Theo mình thì:
– Đó chỉ là một cảm xúc nhất thời của bạn và bạn đang bị vẻ đẹp lôi cuốn của anh chàng kia hút hồn nhưng đừng dại lao vào nha không là bạn sẽ phải hối tiếc đấy.
– Bạn đã có một gia đình và một đứa con thì mình thiết nghĩ bạn không nên như vậy mà hãy cố gắng chăm lo hạnh phúc cho gia đình của mình đi bạn ạ.
– Bạn đã nói rằng có rất nhiều người đã tán tỉnh bạn mặc dù bạn đã có chồng và bạn đã từ chối tất cả bởi vì bạn là người rất có nghị lực và cũng yêu thương chồng con cho nên không lẽ vì một chút xáo trộn nhỏ trong gia đình mà bạn đánh mất sự nghị lực đó của chính mình sao?Hãy dũng cảm lên bạn ạ và chứng minh cho mọi người thấy nghị lực của bạn là tuyệt vời đi.
Chúc bạn có suy nghĩ đúng đắn.

4)

Ai cũng có một thời để thương và để nhớ …Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ …….!
Câu thơ nghe lãng mạn , nhưng thực tế không lãng mạn đâu .
Bạn đang say nắng , cái say nắng của một người kiêu hãnh vì sự hấp dẫn của mình cũng như ước muốn thoát khỏi những xáo trộn tình cảm GĐ .
Bạn đang muốn thổi bùng xáo trộn lên để đi đến một bến bờ mới , nhưng bạn đang sợ lại giẫm chân vào vết xe cũ , bạn băn khoăn …!
Mình đoan chắc với bạn rằng anh chàng kia chỉ muốn dạo chơi để tìm cảm giác lạ , nếu bạn cũng đồng tình để tìm một cảm giác mới là chuyện của bạn , chắc không ai có thể khuyên bạn được .

Khi Quen Việt Kiều Mỹ Trên Mạng Làm Sao Biết Ai Thật Lòng

Làm sao biết anh Việt kiều Mỹ yêu em thật lòng?

Khi yêu, em rất tin tưởng vào anh ấy, ngày nào tụi em cũng nhắn tin cho nhau. Nhưng thời gian gần đây, vì lý do bận việc anh ấy ít liên lạc với em hơn, điều này khiến em cảm thấy hơi buồn và hụt hẫng.

Việt Kiều Mỹ

Việt Kiều Mỹ

Kính gửi độc giả tòa soạn,

Năm nay em 26 tuổi và đang là giảng viên của một trường đại học tại TP. HCM. Trong thời gian công tác, cũng rất tình cờ em quen một anh chàng qua mạng, người ấy đang sống tại Mỹ và cũng là em họ của một chị đồng nghiệp của em. Tụi em nói chuyện rất hợp nhau và tình cảm tiến triển khá tốt đẹp, khoảng 6 tháng sau thì em chính thức nhận lời yêu người đó. Tính đến thời điểm này, tụi em đã quen nhau gần một năm rồi. Tuy nhiên vì bận việc học nên anh ấy chưa về Việt Nam thăm em lần nào cả, chỉ chat, gọi điện thoại và gửi hình cho nhau.

Khi yêu anh ấy, em rất tin tưởng vào tình yêu anh ấy dành cho mình, ngày nào tụi em cũng nhắn tin cho nhau. Nhưng thời gian gần đây, vì lý do bận việc anh ấy ít liên lạc với em hơn, điều này khiến em cảm thấy hơi buồn và hụt hẫng. Hơn nữa, cách đấy mấy tháng, khi kết thúc học kỳ, anh ấy hứa sẽ về thăm em, anh còn nói với em rằng đã mua vé máy bay và biết chính xác ngày về. Tuy nhiên, hai ngày trước khi anh ấy về Việt Nam thì anh nhắn tin cho em bảo là anh không thể về được vì ba của anh nhập viện do bị tai biến. Em không thể tin điều đó là sự thật, có thể có sự trùng hợp đến như thế sao? Em hoàn toàn bị hụt hẫng và mất niềm tin vào anh ấy. Trong thời gian đó, anh ấy cũng không hề gọi điện thoại để giải thích hay an ủi em, càng khiến em nghi ngờ nhiều hơn nữa.

Và còn một chuyện, em không biết mình nên nghĩ thế nào cho đúng. Có nhiều lần, em nhìn thấy hình anh ấy chụp cùng một người bạn gái, họ ôm nhau rất thân thiết. Em từng hỏi anh, nhưng anh nói đó chỉ là một người bạn thân của anh, giữa họ không có chuyện gì. Em đã cố gắng tin tưởng, nhưng sao trong đầu em lúc nào cũng có những câu hỏi không thể giải đáp được.

Mọi người cho em biết, có phải giới trẻ ở Mỹ rất thoải mái trong những chuyện đó hay không? Bạn bè thân thiết có thể ôm nhau chụp hình, đi đường thì nắm tay nhau? Em chỉ thấy anh chụp hình chung với mỗi người con gái ấy. Em băn khoăn lắm, không biết có nên tiếp tục yêu anh ấy không? Em cũng từng yêu, từng thất bại nên em sợ mình lại bị lừa dối. Ở cách xa nhau đến nửa vòng trái đất, em phải làm gì để biết anh ấy có yêu em thật lòng?

Mọi người tư vấn giúp em nhé. Xin chân thành cám ơn!

Nhu Pham

Câu Chuyện Việt Kiều Mỹ Và Cô Yêu Tinh Ở Việt Nam

Tôi, một Việt kiều mất hết tiền của, vợ con bởi một “yêu tinh”

Chào các anh chị!

Tôi không phải người có khả năng diễn đạt ngôn ngữ tốt, nên nếu có điều gì ngây ngô mong các anh chị sửa giùm. Tôi tên Sơn, năm nay 35 tuổi, đã từng có vợ và ly hôn, hiện tại đang sống với một cô bạn gái ở TPHCM. Tôi muốn viết đến một câu chuyện mà tôi rất buồn. Thực sự, bây giờ tôi có nói có thể chẳng ai hiểu được và nghĩ rằng tôi nói chuyện tào lao. Nhưng thực tế mọi chuyện đã diễn ra rất kinh khủng đến mức tôi không hình dung được.

Cách đây 5 năm, tôi từ Mỹ trở về Việt Nam làm ăn. Khi đó vợ tôi đã có hai cô con gái. Thưc sự tôi nghĩ, nếu về Việt Nam làm ăn thuận lợi, chúng tôi sẽ chuyển hẳn về Việt Nam định cư. Bởi vì đó là mong mỏi lớn nhất của mẹ tôi trước khi bà nhắm mắt xuôi tay.

Việt Kiều Mỹ

Việt Kiều Mỹ

Tôi muốn kể một chút về gia đình tôi. Chúng tôi là những người may mắn còn sống sót trong chuyến vượt biên năm ấy. Mẹ tôi nói, khi đó tôi mới 3 tuổi thôi và chưa biết gì cả. Trong suốt 10 năm trời, từ lang thang tị nạn cho đến kiếm được một mái nhà nhỏ ở đất Mỹ, mẹ tôi vật lộn đủ thứ nghề. Tôi theo mẹ trên mọi nẻo đường và vì thế, tôi không thể trở thành một sinh viên xuất sắc trong các trường đại học danh tiếng. Tôi đi học nghề, rồi dành dụm mở tiệm. Tôi cũng học võ rất giỏi và cũng đã từng được tham gia các giải đấu và đóng vài bộ phim võ thuật như một người đóng thế.

Cứ như vậy và cuối cùng tôi cũng có một số vốn nhất định. Khi tôi mới hơn hai chục tuổi, mẹ tôi nói chẳng biết bà còn sống được bao lâu nên muốn tôi yên bề gia thất. Bà muốn nhìn thấy tôi yên ổn và bà có cháu nội. Chiều lòng mẹ và cũng thấy Tracy yêu mến mình nên tôi đồng ý làm đám cưới, dù khi đó Tracy không đẹp bằng những cô gái khác. Tracy cũng là người Việt, nhưng khả năng nói tiếng Anh của cô tốt hơn tiếng Việt. Và đó chính là một hạn chế sau này khi Tracy muốn về làm việc tại Việt Nam.

Cưới nhau xong thì chúng tôi sinh con ngay. Hai cô công chúa ra đời sau ba năm. Tôi cảm thấy rất vui vì dù gì đi nữa, tôi cũng muốn có được một mái ấm và có thể nói đã làm vui lòng mẹ. Nhưng từ khi có con, chúng tôi vất vả nhiều hơn bởi vì chi phí cho một gia đình không hề nhỏ. Tôi bắt đầu phải đi làm nhiều hơn, và mẹ tôi vì thương con nên vẫn cố ráng những công việc ngày thường. Cho đến một ngày mẹ tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Tôi rất thương mẹ, nhưng cũng không cứu được mẹ. Trước lúc mất, mẹ tôi nói, nếu có thể hãy cố gắng về Việt Nam sinh sống. Vì không đâu bằng quê hương mình. Ngày trước vì khó khăn quá, nên mẹ mới tìm cách bỏ đi. Nhưng rồi cũng chẳng được vui. Giờ con đưa vợ con về đó sống, gốc gác mình ở bên đó. Mẹ nói mẹ để dành cho tôi 200 cây vàng làm vốn. Đó là số tiền bà dành dụm và cất giữ trong suốt cuộc đời khốn khó nhịn ăn nhịn mặc của mình. Cầm tài sản của mẹ, tôi rơi nước mắt.

Tôi về Việt Nam tính đường làm ăn. Một người bạn của tôi mở công ty và tôi hùn vốn vào công việc vận chuyển hàng hoá từ Mỹ về Việt Nam. Và rồi tình cờ tôi gặp Mây. Cô ấy quả là có sức hút mạnh mẽ ngay từ lần gặp đầu tiên. Chúng tôi có một cuộc hợp tác làm ăn giữa hai công ty. Khi ấy Mây mới mở một công ty giải trí và cô ấy muốn tôi giúp cô ấy một phần công việc, như là một cách làm hình ảnh, đây là một công ty của Việt kiều trở về từ Mỹ. Chúng tôi có những thoả thuận nhanh chóng và rồi không biết vì sao, tôi đã đầu tư vào công ty của Mây không một chút đắn đo. Có thể nói tôi đã không ngần ngại đưa một số tiền lớn cho Mây.

Vợ tôi khi ấy cũng dẫn hai con về Việt Nam và cô ấy rất ngạc nhiên khi tôi đưa hết số tiền bán vàng của mẹ tôi cho người phụ nữ mới quen để làm ăn. Cô ấy cảm thấy tôi đang có một sai lầm nào đó. Nhưng tôi thì lại gạt đi vì cho là cô ấy đang ghen tuông. Chúng tôi làm việc với nhau rất chặt chẽ. Mây là phu nữ cá tính và cô ấy thường quyết định mọi thứ rất nhanh, muốn làm gì là làm bằng được. Người ta nói cô ấy từng là người tình của một nhạc sỹ và làm cho mọi thứ rối beng lên, gây ra những cuộc tan vỡ nảy lửa giữa những người nổi tiếng. Nhưng khi gặp tôi, Mây lại rất hiền lành, ngọt ngào, và rất dễ thương nữa. Tôi không thể trách cứ Mây bất cứ chuyện gì, bởi vì thực tế công việc kinh doanh cũng khá tốt. Tôi còn được một số tờ báo phỏng vấn như một Việt kiều về nước làm ăn và thành công.

Cho đến một năm sau, khi vợ tôi không còn cảm giác ghen tuông nữa, cô ấy trở lại Mỹ, thì mọi chuyện bắt đầu. Tôi đã không thoát khỏi Mây. Cảm giác trống vắng và thiếu thốn điều gì đó khi tôi không gặp Mây. Và chúng tôi quấn vào nhau trong căn hộ đẹp đẽ ở khu Phú Mỹ Hưng. Không rời nhau nửa bước, chúng tôi đã yêu nhau như hình với bóng. Mây có một thói quen rất lạ, mỗi sáng cô thường ngồi tụng niệm gì đó trước một chiếc bàn thờ nhỏ trong nhà rất lâu và chiếc giường của Mây có 4 góc đặt 4 đầu Phật. Tôi không biết cô theo tín ngưỡng nào, nhưng cảm thấy có điều gì huyền bí. Hỏi thì Mây nói, cô thờ Phật vậy thôi.

Nhưng tôi không ngờ vợ tôi biết chuyện. Cô ấy khuyên can tôi rất nhiều. Kể cả nổi giận nữa. Nhưng tôi vẫn không dứt được khỏi Mây. Có điều gì đó tôi không thể lý giải nổi. Và cuối năm đó, tôi và vợ tôi chia tay. Tôi ở lại Việt Nam làm việc, còn cô ấy cùng hai con sống ở Mỹ. Có thời gian, cô ấy tính về sống ở Việt Nam, nhưng công việc cho cô ấy không nhiều và quả thực chuyện tôi với Mây khiến cô ấy thất vọng đến mức không còn thiết tha quay lại. Ở Mỹ, dù sao đi nữa hai con tôi vẫn được học hành tốt hơn. Và ở Mỹ, vợ tôi vẫn còn gia đình ngoại. Thế nên chúng tôi thống nhất chia tay, dù biết các con tôi cũng vất vả.

Nhưng tôi đã dấn thân vào cuộc tình với Mây mà không nghĩ đến hậu quả. Cho đến khi tôi chợt nhận ra một sự thật đau lòng.

Mây không chỉ quen với một mình tôi. Mây cùng lúc quan hệ với 3 người đàn ông, trong đó có tôi. Cả ba chúng tôi đều biết nhau mà không hề biết mình đã quan hệ chung chạ với một người phụ nữ.

Một người giúp Mây có được một căn nhà đẹp. Người thứ hai giúp Mây duy trì hoạt động kinh doanh tốt. Còn tôi là người mang cho Mây tất cả tài sản của mẹ mà không hề toan tính điều gì. Mây như người phụ nữ có thuật thôi miên và dùng bùa ngải để yêu cùng lúc nhiều người mà mục đích để trục lợi.

Tôi hiểu điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình.

Có những điều trong cuộc đời này khiến chúng ta tha thứ và nguôi quên. Nhưng có những điều không thể. Hành động của Mây khiến tôi sợ hãi.

Tôi quyết định qua Mỹ 3 tháng để thăm con.

Và trong suốt ba tháng đó, tôi đã tìm mọi cách để tách ra khỏi Mây. Nhưng không dễ dàng như vậy. Thực sự là có những lúc tôi nhớ Mây khủng khiếp. Tôi không hiểu nổi bản thân mình và tôi thực sự hoang mang về tất cả những điều vừa xảy ra. Có gì đó như là một sự ràng buộc. Phải chăng m a quỷ đang buộc chúng tôi lại?

Thật may, khi ấy tôi đã tìm gặp một bác sỹ và anh ấy đã giúp tôi thoát khỏi cơn trầm cảm. Và bây giờ tôi đã có bạn gái mới. Những gì mất mát thì đã qua, tôi phải chấp nhận trả giá thôi. Nhưng cứ nghĩ đến cô ấy, là tôi lại rùng mình…

Sơn Trần

Thủ tục cho Việt Kiều cưới vợ tại Việtnam

*Tôi là một Việt kiều dự định về Việt Nam kết hôn. Tôi nghe nói thủ tục đăng ký kết hôn (ĐKKH) tại Việt Nam phải qua phỏng vấn rồi chờ một thời gian mới được ký hôn thú. Tôi muốn biết chính xác pháp luật quy định về vấn đề này thế nào? Tại TP.HCM nộp hồ sơ bao lâu thì được phỏng vấn, phỏng vấn bao lâu thì được biết kết quả và ký hôn thú? Do tôi phải đi làm, thời gian nghỉ phép có hạn, vậy phải thu xếp thời gian về Việt Nam thế nào để có thể thực hiện xong các thủ tục mà không phải mất nhiều thời gian và chi phí đi lại? (Perter Tran, Việt kiều Mỹ)

– Điều 15 Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10.7.2002 của Chính phủ có quy định về thời hạn giải quyết việc ĐKKH có yếu tố nước ngoài như sau: “Thời hạn giải quyết việc ĐKKH tại Việt Nam là 30 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.

Ngày 21.7.2006 Chính phủ ban hành Nghị định 69/2006/NĐ-CP, bổ sung Nghị định 68/2002/NĐ-CP, nội dung có điểm mới như sau: “Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp có trách nhiệm phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra, làm rõ về sự tự nguyện kết hôn của họ, về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung và mức độ hiểu biết về hoàn cảnh của nhau”. Quy định này áp dụng kể từ ngày 14.8.2006.

Tại TP.HCM, khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Tư pháp sẽ cấp giấy hẹn và ghi rõ: ngày nhận hồ sơ, ngày trả kết quả (tức ngày ký hôn thú) và ngày sẽ phỏng vấn. Thông thường Sở sẽ hẹn phỏng vấn trong hạn từ 7 đến 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ và khoảng 1 tuần sau khi phỏng vấn, các bên kết hôn sẽ biết được kết quả phỏng vấn.

Nếu các bên có mặt đúng theo giấy hẹn để dự phỏng vấn, kết quả phỏng vấn thành công và không thuộc trường hợp có yêu cầu cơ quan công an xác minh…, thì ngày ký hôn thú sẽ đúng theo giấy hẹn.

Như vậy, nếu bên nước ngoài về Việt Nam nộp hồ sơ, chờ phỏng vấn và ký hôn thú thì phải có mặt tại Việt Nam ít nhất 30 ngày (nếu không rơi vào đợt lễ, Tết).

Trường hợp bên nước ngoài ủy quyền cho bên Việt Nam nộp hồ sơ (bên nước ngoài chỉ về để dự phỏng vấn và ký hôn thú) thì phải có mặt tại Việt Nam ít nhất 3 tuần (nếu không rơi vào đợt lễ, Tết).

Trường hợp không thể về Việt Nam một thời gian dài như đã nói trên thì phải về hai lần: một lần dự phỏng vấn và một lần ký hôn thú, còn lúc nộp hồ sơ bên nước ngoài có thể làm giấy ủy quyền.

Luật gia Huỳnh Minh Vũ

Chuyện tình online kì diệu với chàng Việt kiều

Cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng đôi bạn Trang – Hưng quen nhau thật tình cờ đến mức nếu nói ra nhiều người sẽ không tin nổi. Tình yêu của họ gắn liền qua phone, tin nhắn, email…

7 ngày vừa quen vừa nhận lời yêu qua chatTrang và Hưng quen nhau thật tình cờ, tình cờ đến mức nếu nói ra chắc chắn nhiều người sẽ không tin nổi. Năm đó, Trang 18 tuổi và đang là sinh viên năm thứ nhất. Vào dịp nghỉ hè, chẳng có việc gì làm nên cô thường online chat  nói chuyện tùm lum với mấy người bạn học cùng lớp.

Một ngày nọ ngồi chát chán, Trang bấm linh tinh dạo quanh mấy trang web một cách không định hướng. Chả biết cô đã bấm linh tinh thế nào mà lại vào cái trang web kết bạn của người Việt trên toàn thế giới. Cái tính tò mò trỗi dậy, cộng với sự nhàn dỗi lúc đó, cô cũng vào xem thử rồi thấy vui vui nên cũng bắt chước mọi người đăng kí upload hình của cô lên trên đó. “Lúc ấy, thật ra em cũng chỉ có ý đưa ảnh lên vậy thôi chứ cũng không có ý muốn kết bạn vì bản thân em cũng nghĩ kết bạn trên mạng ‘ảo lắm’. Vì thế đăng ký xong thì em cũng quên bẵng ngay sau đó mà tiếp tục tám chuyện với lũ bạn” – Trang nhớ lại những ngày đầu.
Vài ngày sau, hôm đó là ngày nào cô cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ rằng người bạn thân của cô nhắn tin rủ online để nói chuyện. Cô đã bật yahoo lên và các thanh công cụ có trên máy tính cũng tự động mở luôn cái trang web kết bạn đó lên. Cô thấy có rất nhiều người gửi thư làm quen cho cô. Nào là những anh bạn từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore… “Em khoái trá và nghĩ chắc mình cũng xinh xắn dễ thương nhưng em lại cũng quên bẵng mấy lời làm quen đó vì bận chát với cô bạn. Nhưng nhiều cửa sổ chát cứ buzz liên tục khiến em bị  rối mắt lên. Máy tính gần như muốn “chết cứng” mất. Lúc này em nhấn đóng các cửa sổ không thương tiếc. Nhưng không hiểu tại sao em lại chừa lại một cửa sổ trên màn hình mặc dù  nó chẳng có gì đặc biệt”.
Cho đến bây giờ, những dòng chát nói chuyện làm quen ngày đầu tiên của hai người, Trang vẫn lưu giữ đến tận bây giờ.”Hung Do: Chao em
Trang Nguyen: Chao anh
Hung Do: Em ten gi?
Trang Nguyen: Em ten Trang
Hung Do: Em la model ah?”
Trang Nguyen: Da khong, em la sinh vien. Sao anh hoi vay?
Hung Do: Tai anh thay em chup hinh giong model”.

Khi đọc những dòng chát làm quen đầu tiên này, cô sinh viên tinh nghịch đấy đã phá lên cười vì có người lầm tưởng cô là model cơ đấy. Tuy nhiên, cô cũng thấy mình tự tin hẳn ra. Kết thúc buổi nói chuyện hôm đó, Hưng đã xin nick yahoo của cô để tiện nói chuyện. “Bình thường em rất ít cho ai yahoo hay số phone của em lắm, nhưng có lẽ vì anh nói chuyện duyên quá nên em cũng không nề hà chuyện đó” – Trang nói.

Những ngày sau đó, đôi bạn trẻ này thường nói chuyện với nhau như 2 người bạn lâu ngày gặp lại. Họ nói với nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Qua những cuộc nói chuyện xuyên lục địa, cả hai người còn phát hiện ra họ đều cùng có chung 1 sở thích là đam mê âm nhạc nữa. “Lần đầu tiên nói chuyện với em, anh ấy đã hát cho em nghe 1 bài hát tiếng Anh với giọng trầm ấm, ngọt ngào làm em ngẩn người đến vài phút. Và cứ như thế chúng em trò chuyện với nhau hàng ngày. Anh kể cho em nghe những điều về nơi anh đang sống và em kể anh nghe về Việt Nam – quê hương của chúng em”.7 ngày sau khi đôi bạn chát với nhau, Hưng đã ngỏ lời yêu Trang. “Em không biết 7 ngày có quá nhanh không khi chấp nhận 1 lời yêu. Nhưng 7 ngày đó là 7 ngày em bị anh ‘dụ dỗ dưới mọi hình thức’. Và em đã có cảm giác nhớ anh lúc nào không hay…”.

Lần đầu gặp nhau đầy bất ngờ và hạnh phúcSau khi nhận lời yêu Hưng, Hưng thông báo với Trang là 1 tháng nữa anh sẽ về Việt Nam. Mặc dù lúc ấy đã là bạn gái của Hưng nhưng cô vẫn thấy có gì quá gấp gáp. “Trong thâm tâm em đã nghĩ, ít nhất một vài tháng thì hai đứa mới gặp nhau chứ. Thấy anh có vẻ đốt cháy giai đoạn như vậy nên em lại có suy nghĩ rằng, có bao giờ em bị anh lừa để bán em sang nước ngoài không nhỉ? Đến bây giờ ngồi nhớ lại em vẫn cảm thấy buồn cười về cái ý nghĩ ấy” – Trang cười nói.

Rồi cái ngày Hưng về Việt Nam cũng đến. Biết tin Hưng về, Trang vừa muốn gặp anh nhưng cũng vừa sợ bị anh lừa lọc. “Lúc đó em cũng còn ‘chảnh’ lắm nên không ra sân bay đón anh vì lý do bận học. Em bảo anh, anh muốn gặp em thì anh về Cần Thơ nhé vì em bận học lắm. Em cũng không có thời gian để đi chơi với anh đâu”.

Cho dù cô nói nửa đùa nửa thật như vậy nhưng không ngờ Hưng vừa về tới Việt Nam là đi thẳng về Cần Thơ gặp cô ngay. “Chiếc xe hơi màu trắng đậu trước cổng trường em. Nhận ra em, anh bước xuống xe và ôm lấy em. Lúc ấy, em còn chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì anh nắm tay em kéo lên xe. Anh đi cùng 2 người em của anh nên em cũng cảm thấy yên tâm hơn vì em nghĩ có họ anh không dám làm chuyện gì bất lợi cho em. Ngồi trên xe, anh nắm lấy tay em làm tim em đập loạn xạ, mồ hôi ướt cả lòng bàn tay. Nhưng sau cái giây phút đó, em trấn tĩnh lại và em cảm nhận được tình yêu từ tay anh nắm lấy bàn tay em. Nhìn ánh mắt anh nhìn em, em nhủ thầm đây là người em yêu đây mà…”.
Những ngày sau đó, mỗi khi ở bên Hưng, Trang đều cảm thấy thật hạnh phúc. Hưng lúc nào cũng chu đáo, ân cần và ngọt ngào với cô. Dù ở đâu, Hưng cũng luôn nắm lấy tay cô và cho mọi người biết rằng, người đi bên cạnh anh là người con gái anh yêu nhất.Rồi ngày Hưng cũng phải rời Việt Nam. Hôm tiễn Hưng đi, Trang đã khóc nhiều lắm. Và đôi bạn này lại tiếp tục yêu nhau xa khi mỗi người ở cách nhau nửa vòng trái đất.

Những lần chàng Việt kiều về nước và lời cầu hôn cùng đám cưới ngọt ngào

Từ ngày Hưng đi, ngày nào họ cũng trò chuyện cùng nhau qua phone, tin nhắn, rồi email. Và có vẻ như mọi thứ không bao giờ là đủ. “Dù xa anh, nhưng em luôn cảm nhận được tình yêu anh dành cho qua những cuộc điện thoại dài 4-5 tiếng đồng hồ, qua những tin nhắn mỗi khi anh đi làm không nói chuyện với em được”.

Rồi cũng đến lần thứ 2 Hưng về nước, nhưng lần gặp này, đôi bạn như đã hiểu nhau nhiều hơn. Và “Anh đã cầu hôn em. Em đã hạnh phúc biết bao khi anh đeo chiếc nhẫn nhỏ xinh vào tay em và nói: ‘Bây giờ em là vợ anh rồi nhé!’”.Lần thứ 3 Hưng về nước, đôi bạn trẻ này đã tổ chức lễ cưới. Trong lễ cưới mong đợi, họ cùng sánh bước bên nhau trong sự chúc mừng của 2 họ và trong tiếng vỗ tay của bạn bè. Họ cùng hát với nhau bài “Qua đêm nay” như 1 lời thề ước sẽ bên nhau mãi mãi…

Hiện, đôi bạn trẻ này mới chỉ bước vào cuộc sống vợ chồng được gần 2 tháng. Cuộc sống của họ vẫn đầy mật ngọt của hạnh phúc nhưng cũng có những lúc họ cũng cãi vã và bất đồng quan điểm. Tuy vậy 2 vợ chồng họ luôn biết cách nhường nhịn và biết nói lời xin lỗi nhau đúng lúc. Với riêng Trang: “Bây giờ em đang rất hạnh phúc vì em biết đã tìm được anh – người chồng luôn yêu thương, lo lắng, chăm sóc và luôn cho em cảm giác được bảo vệ che chở”.
Source: Afamily