• vietkieuuc
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 8 months ago

Member's profile


Friends (1)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
29
Country:
Australia
State:
Delaware
City:
springvale
Zip Code:
3171
Headline:
hello
About:
Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu
Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều
Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút
Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em.
Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 343
  • Block member