• trangngo
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 5 months ago

Albums (1)
Friends (3)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
38
Country:
Viet Nam
City:
Ho Chi Minh
Zip Code:
+84
Headline:
Tim ban
About:
Là một người bình thường , tính tình hoà đồng vui vẻ, thích sự chân thật và trân trọng cái mình đang có
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 4.00 Votes: 2
  • Views: 6671
  • Block member