• tramdbn
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 11 days ago

Member's profile


Friends (3)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
24
Country:
Viet Nam
City:
Hồ Chí Minh
Headline:
7000000
About:
Giá mà lúc mình đang yêu người đó... gửi tin vui lên những ánh sao trời.... thì có lẽ mình sẽ không lưu lạc... suốt một đời đau đáu cố nhân ơi... ????????????
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Dark Brown
Ethnicity:
Native American
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
Socially
Situation:
With pets, Alone
Social:
Somewhat shy
TV:
Movies, Sitcoms
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 865
  • Block member