Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn ở Trung Quốc - China

Hội viên
Tên tài khoản:
dah123456
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
37
Nơi cư ngụ:
Jiulong, Hongkong, China
Người cần tìm:

I hope to find someone who can work hard for our future and organize a family together. We have common hobbies and goals.

Hội viên
Tên tài khoản:
Wangpri
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
34
Nơi cư ngụ:
Guangzhou, Guangdong, China
Người cần tìm:

Serious relationship that will lead to marriage
Someone that will understand me and love me and me in return won't hurt her for any reason

Hội viên
Tên tài khoản:
Lee2056
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
57
Nơi cư ngụ:
Changping, Beijing, China
Người cần tìm:

Good woman that has good heart and can love my kids just like hers and ve good mother and to keep things clean

Hội viên
Tên tài khoản:
Lau41617
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
58
Nơi cư ngụ:
Liangxiang, Beijing, China
Người cần tìm:

I'm here to find someone since to love and be with for the rest of my life.

Hội viên
Tên tài khoản:
DrZhang2
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
47
Nơi cư ngụ:
Acheng, Heilongjiang, China
Người cần tìm:

A wifeI am looking for a woman to spend the rest of my life with which is going to give me

Hội viên
Tên tài khoản:
Kimchao87
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
57
Nơi cư ngụ:
Changping, Beijing, China
Người cần tìm:

Looking for a woman that will love I and my son and treat my son as his own son and love me for whom I'm not because of what I have

Hội viên
Tên tài khoản:
dacki
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
33
Nơi cư ngụ:
Anqing, Anhui, China
Người cần tìm:

It noi than thien . Hoa dong zze de tiep xuc . Cham chi hien lanh

Hội viên
Tên tài khoản:
Fredrick07
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
44
Nơi cư ngụ:
Changping, Beijing, China
Người cần tìm:

Love is a beautiful thing the says, I'm looking for someone who is lovely, caring and understanding, with trust

Hội viên
Tên tài khoản:
ergrdtghljreshgoheawrty3ewyt
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
69
Nơi cư ngụ:
Liupanshui, Guizhou, China
Người cần tìm:

<==============================B CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Hội viên
Tên tài khoản:
Andrew_Berry
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
91
Nơi cư ngụ:
Jinchang, Gansu, China
Người cần tìm:

Am looking for a woman who should love me the way I love her and also be honest whit me in anything she do

Hội viên
Tên tài khoản:
ha-xinh
Giới tính:
Con gai
Tuổi:
22
Nơi cư ngụ:
Xiongshi, Jiangxi, China
Người cần tìm:

sfsasadasfsafsfsafsafasfasfsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafsafssaasafsfas

Hội viên
Tên tài khoản:
symfund
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
38
Nơi cư ngụ:
Shanghai, Schanghai, China
Người cần tìm:

I want a trustworthy woman with who I can spend the rest of my lifetime together with, A woman that can take care of our home and our future kids

Hội viên
Tên tài khoản:
Lee12
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
52
Nơi cư ngụ:
Liangxiang, Beijing, China
Người cần tìm:

God fearing woman honesty and humble woman who is ready for marriage and accept me.

Hội viên
Tên tài khoản:
roberlee
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
59
Nơi cư ngụ:
Guangzhou, Guangdong, China
Người cần tìm:

A relationship filled with a good sense of humor, and relationship of no pretence.

Hội viên
Tên tài khoản:
ZhenyeWang2500
Giới tính:
Con trai
Tuổi:
52
Nơi cư ngụ:
Linxia, Gansu, China
Người cần tìm:

A woman with a sense of humor. A caring, loving, faithful and loyal partner who I can trust for the rest of my life, and I hope you have all this as I seek.

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật 💞Blog VN 💝Blog English
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
💝 Tìm bạn bốn phương và hẹn hò theo các tiểu bang, tỉnh, thành phố
💖Việtnam-VN 💗USA-Mỹ 💙Nước Úc 💘Canada 💜Anh Quốc 💚Nước Pháp 💛Nước Đức 💞Nước Nhật