• phuongvo36
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 7 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
37
Country:
Viet Nam
City:
Da Nang
Headline:
Mong muốn tìm người bạn đời nuóc ngoài
About:
Mong muốn tìm người bạn đời nuóc ngoài ở tuổi từ 37 tuỏi trở lên. Nếu cả hai tiến đến hôn nhân hp thì bản thân sẽ cùng nhau nổ lực gầy dựng tuong lai để cùng nhau chăm sóc gđình và cần sự trung thực, thuỷ chung chia sẻ niềm vui nổi buồn. Đạc biệt bản thân thích cùng nhau sống trong một gia đình phải luôn luôn đùa giởn vui vẻ cỡi mở với nhau.
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 756
  • Block member