• ocean
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 2 weeks ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
37
Country:
United States
State:
California
City:
Westminster
Zip Code:
92683
Headline:
Tim ban
About:
Ngoai hinh de nhin, tính tình tốt bụng và quan tâm tới người khac, không ăn chơi cờ bạc rượu chè. Mong muon tim ban gai hiền lành chân thật để tìm hiểu và nếu hợp sẽ tính chuyện tương lại. Anh Có nghè nhiệp việc làm ổn định.
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Average
Height:
1m63(5' 4)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone, With parents
Social:
Somewhat shy, Better in small groups
TV:
News Junkie
Home and Family
Professional Life
Education:
College Grad
Career:
Full-time
Occupation:
Technical / Science / Engineering
Income:
$6600 - $8800 (month)
Personal
Sense of Humor:
Friendly
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 845
  • Block member