• ntthanh
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 7 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
32
Country:
Viet Nam
City:
Hà Nội
Headline:
tìm bạn
About:
Cần tìm một bạn nữ tâm sự
Tình cảm, chân thành, giản dị và biết chia xẻ
Ấm áp, biết cảm thông và chia sẻ, biết cư xử, biết chịu đựng.
Cần tìm một bạn nữ tâm sự
Tình cảm, chân thành, giản dị và biết chia xẻ
Ấm áp, biết cảm thông và chia sẻ, biết cư xử, biết chịu đựng.
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 87
  • Block member