• ngocdung
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 15 months ago

Member's profile


Albums (1)
Default (1)
Posted on 12/10/2015
Friends (1)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
52
Country:
Viet Nam
City:
tp/hcm
Zip Code:
011
Headline:
tìm bạn ở mỹ
About:
thích sự thành thật, yêu thích sự yên tĩnh cửa thiên nhiên, quí trọng tình bạn, biết lắng nghe và chia sẻ, thích du lịch
cần tìm bạn trên 55 tuổi, thành thật, hiểu biết và cảm thông để chia sẻ trong cuộc sống hiện tại
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 5.00 Votes: 1
  • Views: 1600
  • Block member