Hiện nay có hơn 50 phần trăm nam nữ độc thân tại Vietnam và người Việt hải ngoại, sử dụng các trang web tìm bạn bốn phương để tìm nữa trái tim còn lại, vì đây là cách tiện lợi nhất và dể nhất, đới với cuộc sống bận rộn của chúng ta ỡ thế kỷ này. Nhưng cũng vì khoa học kỷ thuật mạng phát triễn nhanh chóng ỡ thế kỷ 21, nên có nhiều người đã lợi dụng và lường gạt người khác. Phụ nữ và đàn ông Vietnam đã bị gạt bỡi chính người Việt và một số trai Tây khác. Tôi muốn viết bài này để nêu ra các bước mà quý vị cần cảnh giác khi tìm bạn trực tuyến online. Thật ra, khi đọc bài này tại đây xong, thì bạn sẻ biết cách nhận ra các tên chuyên lường gạt trên mạng dể dàng.

Sau day la messages cua scammers:

"Morning Dan, I have not been able to get on the internet for days now. I am really having issues here, I have been in a very difficult situation. I have not stopped talking to you, I have always have you in mind. I don't know if you would really be able to help me out of this mess...I just need to get out of here, then I can be able to think straight and we can have a proper date, get to talk more and see where this leads to.
If it turn out you do not like me afterwards, I promise I will refund you back what you have done for me and I am ready to do anything. But Dan my heart is it this and I promise you won't regret this if we make this work. I may not be perfect but I believe when we meet you won't be disappointed
Happy Sunday, I will love to read from you soon...I will have internet today I am sure. Have a wonderful day.

Sheila."

"Hey Dan, I will be upfront with you too I need money to pay the hotel bill for the week I have stayed here then they will allow me leave here...I have my check with me they couldn't cash it either and still yet they are on my neck and making me so uncomfortable and insecure here...I need to pay the hotel bill thats all and I will heading back home as soon as possible next available flight. Then we can be able to meet...I am willing to fly in where you are from here if you wouldn't mind or I go home in Bakersfield, California anyone you want Im ok with it too..
I won't fail you, Im straight and sincere with you. But I am not after your money, I just need to get out of here as soon a I can. I hope you can give me the chance to meet you.

Sheila."

"Its not what you think Dan, I won't be asking you for money if I had other option...Please give me the benefit of doubt Dan. I promise you won't regret this."

Các ý kiến


thanhdatbds

  • Được đăng cách đây 3 năm
thanhdatbds: Xin chào bạn! mình tên Đạt. sn: 1987. 29t, chưa có bạn gái, chưa từng yêu. Mong tìm được người thủy chung suốt đời. Rất mong được làm quen với tất cả các bạn nữ tuổi từ 18 trở lên. rất mong được làm quen, tâm sự với tất cả các bạn bốn phương.


Author: Tuyet LamTuyet Lam