Nếu tôi hỏi 10 người phụ nữ Việt Nam từ 18 đến 30 rằng mẩu người đàn ông mà họ thích lấy làm chồng, thì 9 người sẻ nói là đàn ông lớn hơn họ ít nhất 10 tuổi. Phụ nữ thời nay không thích kết hôn vói thanh niên nhỏ tuổi, chưa có sự nghiệp, công việc ổn định và xe xịn. Con gái VN đều xem chuyện hôn nhân là sự cam kết suốt đời nên họ lựa chọn cẫn thận. Thông thường con gái thích tìm kiếm và làm quen cũng như hẹn hò với con trai ngang lứa tuổi của mình, nhưng quyết định việc tiến đến hôn nhân thì họ lại thích đàn ông lớn tuổi hơn. Xin mời đọc bài này để tìm hiểu các lý do khác mà con gái Viet Nam thích chọn chồng lớn tuổi.

Các ý kiếnAuthor: Tuyet LamTuyet Lam