Quà của thành viên


Hoa hong

Người gởi:
coolman2018
Nội dung:
Hello em, Anh is on and off here and would love to know em better, If em dont mind reading anh profile and message anh on phone....(515) 219-8199
Ngày gởi:
11/28/2019 02:28 pm

Heart

Người gởi:
Tai777
Nội dung:
Hi em, how are you doing i was searching for a friend when i stumbled on your profile pics i got entangled with that beautiful smile on your face.hope you dont mind been a friend,

Chào bạn, bạn thế nào rồi
tôi đã tìm kiếm một người bạn khi
tôi vấp vào bức ảnh hồ sơ của bạn, tôi đã vướng vào nụ cười đẹp đó trên khuôn mặt của bạn. Hy vọng bạn không phiền
là một người bạn
Ngày gởi:
10/15/2019 12:32 pm

Hoa hong

Người gởi:
Garywilliams
Nội dung:
Hello beautiful, you got a lovely smile dear.
Ngày gởi:
07/14/2019 05:27 am

Hoa hong

Người gởi:
Vô danh
Ngày gởi:
07/12/2019 02:31 am

Hoa hong

Người gởi:
Vô danh
Ngày gởi:
05/10/2019 01:57 am

Heart

Người gởi:
Vô danh
Ngày gởi:
04/27/2019 01:16 pm