• linhvo46
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 8 năm

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (2)
Ngày sửa 02/20/2012


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
50
Quốc gia:
Vietnam
Tiễu bang:
Alabama
Thành phố (tĩnh):
Ho Chi Minh City
Nội Dung:
I'm an honest, friendly, funny, sweet, womanliness, faithful, open-hearted woman.
I'm looking for the man who strong, knowlegdeable, loving the family and the children, loyal, respectful, patient...
Ngoại hình
Màu mắt:
Màu đen
Màu tóc:
Màu đen
Sắc tộc:
Á đông
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 3.67 Phiếu bầu: 3
  • Lượt xem: 3954
  • Chặn thành viên