• ledung91
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 4 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
27
Country:
Viet Nam
City:
Ho Chi Minh
Zip Code:
70000
Headline:
Tìm Bạn Gái Lâu dài
About:
Cần tìm bạn gái có chung lí tưởng sống . Tiến tới hôn nhân lâu dài
Bản thân không uống rượu không thuốc lá không coffee. biết nấu ăn sơ sơ. có hơi ham chơi game, người hơi gầy
có thể kết bạn làm quen, nếu hợp nhau thì sẽ tiến tới.
My instagram: @dares96
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Slim
Height:
1m7(5' 7)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
Somewhat shy
TV:
Documentaries, Movies, Dramas, Sitcoms
Home and Family
Marital:
Single / Never married
Have Kids:
No
Want Kids:
No
Professional Life
Education:
Some College
Career:
Self-employed
Occupation:
Artistic / Musical / Writer
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Not Religious
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
Liberal
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Health / Fitness, Playing Sports, Playing Music, Gardening, Computers / Internet, Cooking, Travel, Photography, Listening to Music, Family, Dining, Arts
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 120
  • Block member