• khanhtan
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 10 days ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
55
Country:
Viet Nam
State:
Arizona
City:
queen creek
Zip Code:
85142
Headline:
tim 1 tinh ban cahan that
About:
Nam, ngoài 50 tuổi dễ nhìn + biết chia sẻ, tìm một ngưòi bạn (phật tử) hiền từ chân thật đạo đức thích hoặc có điều kiện để hợp tác kinh doanh ( thành Quả cao) ở khắp nơi kể cả Việt Nam, sẻ là nơi nương tựa tinh thần trong tình bạn và học hỏi thêm trên phương diện làm ăn (không phân biệt tuổi, phật tử better)
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 620
  • Block member