• johnnguyen42
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 10 ngày

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 02/10/2020


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
47
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
California
Thành phố (tĩnh):
Los Angeles
Số vùng:
90003
Vùng miền:
Miền Tây
Câu mỡ đầu:
long term realtionship
Nội Dung:
i am caring man who want a good caring and loving woman, A woman who will be my friend my companion my mother my sister and also a women who will love me for me I tend to have a variety of interests, such as the following: I enjoy the outdoors. I love spending time by the water (lakes and oceans) as the water grounds me and provides me with inner peace. I too enjoy a nice sunset especially by the water (romantic). I enjoy walking, swimming, anything with outdoors involvement and playing like a kid when am with my partner. A swing is always lots of fun especially if someone is pushing you. I have a playful spirit. I enjoy quality time spent with my daughter. I enjoy a good movie, all types of music, reading, some sports, different types of foods. I am open to trying new things. The bottom line is I am active and have a tremendous amount of energy to expend.

I have a few passions in my life and I would have to say that I am passionate about being a good father, about my career, about developing relationships (in general), and I really look forward to being passionate and having a passionate intimate relationship someday. I tend to be passionate about all things that are attached to the heart, my heart. Generally, this is my love and passion for humanity and for those that will come into my love
Ngoại ngữ:
Tieng Anh
Ngoại hình
Màu mắt:
Màu đen
Màu tóc:
Màu đen
Sắc tộc:
Á đông
Hình dáng:
Trung Bình
Chiều cao:
1m7(5' 7)"
Lối sống
Hút Thuốc:
Không
Uống Rượu:
Uong chút chút
Hoàn cãnh:
Sống với bạn, Sống với vật yêu, Sống với con cái
Xã hội:
Comic Relief, Thích ỡ nhà, Đới sống vui vẻ
Xem phim:
Phim, Thể thao, Tin tức
Gia đình
Hôn nhân:
Ly dị
Con cái:
Có con sống chung suốt thời gian
Muốn Có Con:
Không biết
Sự Nghiệp
Học vấn:
Tốt nghiệp đại học
Nghề nghiệp:
Vài giờ 1 ngày
Việc làm:
Những cái khác
Thu nhập:
Xin cho biết
Cá nhân
Tôn giáo:
Xin cho biết
Đi lể:
Xin cho biết
Quan điểm chính trị:
Xin cho biết
Tính tình:
Thân thiện
Sỡ thích:
Sức khõe và thể dục, Vườn tượt, Nấu ăn, Du lịch, Xem thể thao, Xem phim, Gia đình, Ăn tối
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 112
  • Chặn thành viên